Network 1976. Bron: Indiewire.com
Opinie, Samenleving, Politiek, Cultuur, België -

Vlaamse overheid bemoeilijkt uitbouw digitale journalistiek

Media.21, de belangenvereniging van online media in Vlaanderen, reageert geschokt op de toekenning van 910.000 euro Vlaamse overheidssteun aan Mediahuis, de uitgever van onder andere De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. De redacties van Apache, Charlie Magazine, De Wereld Morgen, Doorbraak, MO*/MO.be, Newsmonkey, Rekto:Verso en Stamp Media pleiten samen voor een eerlijker mediabeleid in Vlaanderen.

woensdag 8 november 2017 11:52
Spread the love

Al drie jaar lang proberen we bij Charlie vernieuwing te brengen in journalistiek. Dat doen we door nieuwe stemmen en gezichten een platform te geven, maar ook in onze vorm: digital first. Onze community ontstond online en sindsdien maken we verhalen op maat van onze lezer: op een uiterst lezersvriendelijke website, in online video, in aantrekkelijke longreads, in nieuwsbrieven en op sociale media. Hiervoor krijgen we geen structurele steun van de overheid, integendeel. Waar de grote mediahuizen (Mediahuis, De Persgroep en Roularta) een vrijstelling van btw krijgen, moeten de kleinere online spelers, zoals Charlie Magazine, de volle pot van 21 procent of 6 procent aanrekenen en doorstorten. En waar alle grote kranten en magazines quasi gratis gebust worden, dankzij een distributiesteun via bpost, betalen wij het normale tarief. Zo wordt een Dag Allemaal zo goed als gratis aan abonnees bezorgd en betalen wij bijna 4 euro per verzonden nummer. 

“Er zit kennis en expertise zat bij de onafhankelijke kleinere spelers inzake de journalistiek van de toekomst.”

Media.21, de belangenvereniging van online media, kaart dit onrechtvaardige mediabeleid al jaren aan bij verschillende ministers, maar onze roep om een gelijkwaardige behandeling valt grotendeels in dovemansoren. Groots was onze verbazing dan ook toen we lazen dat minister Muyters Mediahuis ondersteunt met een ‘strategische transformatiesteun’ en zo de toekomstplannen van één enkele mediaspeler veilig stelt. Het belastinggeld, 910.000 euro, moet Mediahuis, dat vorig jaar flinke winst maakte, klaarstomen voor ‘de concurrentieslag met sociale media bedrijven en buitenlandse nieuwsgroepen’, aldus de Vlaamse regering.

Steun benadeelt nieuwkomers 

Er zit kennis en expertise zat bij de onafhankelijke kleinere spelers inzake de journalistiek van de toekomst. Dat dit niet erkend wordt, en dat hun oproep stiefmoederlijk behandeld wordt, wringt. Media.21 betreurt dan ook dat de Vlaamse regering 910.000 euro veil heeft voor één enkele dominante en winstgevende speler en slechts 300.000 euro voor alle andere innovatieve journalistieke projecten samen (waarbij het maximumbedrag dat toegekend wordt per project 50.000 euro bedraagt).*

“Met deze steun bemoeilijkt de Vlaamse regering de uitbouw van digitale, opstartende journalistieke projecten.”

Met deze disproportionele steun verstevigt de Vlaamse regering de al hoge mediaconcentratie in onze regio, belemmert het de bloei van pluriformiteit in de mediasector en bemoeilijkt het de uitbouw van digitale, opstartende journalistieke projecten, vertegenwoordigd in Media.21.

De hoge mediaconcentratie van de drie grote mediagroepen verschraalt het aanbod en de mediapluriformiteit, wat leidt tot een democratisch deficit. Voorts krijgen de mediagroepen, naast de vrijstelling van btw, circa 400 miljoen euro overheidssteun om hun kranten en magazines te bussen. Een gedateerde en milieuonvriendelijke manier om journalistiek te ondersteunen als je weet dat elk jaar 34 miljoen kranten onverkocht naar de afvalverwerkingsfabriek gaan.

Echt innovatieve projecten in de kou

Hoe rijmt de Vlaamse regering dit met haar voornemen om een “divers en kwaliteitsvol media-aanbod” uit te bouwen en “een level playing field en een eerlijke markttoegang” te creëren?

Whoever controls the media, controls the mind, zei Jim Morrisson al. In een ideale wereld zijn dit niet enkel de drie grote spelers die bevoordeeld worden door de overheid, maar moeten we toewerken naar een rijk medialandschap dat de mediagebruiker van 2017 weerspiegelt én uitdaagt.

Media.21 herhaalt dan ook haar eisen voor de creatie van een gelijk speelveld in het Vlaamse medialandschap:

  • Een eenvoudig en transparant subsidiebeleid dat ook voor kleine, innovatieve en opstartende ondernemingen haalbaar is
  • Het omvormen van de distributiesteun via bpost naar een steunmechanisme waarvan ook digitale uitgaven kunnen genieten.
  • Het gelijktrekken van het btw-tarief voor abonnementen op online nieuws (21 procent), tijdschriften (6 procent) en kranten (0 procent).
  • Een mediabeleid dat in het teken staat van kwaliteitsvolle journalistiek en een versteviging van de mediapluriformiteit en een diverser aanbod.

Wij vinden dat de burger het recht heeft om te weten wat er met zijn of haar centen gebeurt. Spreek je ministers en parlementsleden dus aan op Twitter of via e-mail en pleit samen met ons voor een transparanter en rechtvaardiger mediabeleid.

Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media en Jeugd, kan je bereiken via kabinet.gatz@vlaanderen.be of op Twitter.
Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport kan hier bereiken en via Twitter.
Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, en verantwoordelijk voor de distributiesteun en btw-tarieven, kan je op dit mailadres bereiken of via Twitter.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op Charlie Magazine

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!