Donald Trump (screenshot The Real News)
Opinie - Paul Jay, TheRealNews

“Donald Trump is het rauwe naakte gelaat van het economisch systeem”

Journalist Paul Jay is oprichter van de Amerikaanse progressieve internetzender TheRealNews. Die werkt volledig met individuele schenkingen en weigert elke vorm van commerciële steun. Dit is Jay's analyse van Donald Trump en zijn pleidooi voor onafhankelijke media van en door het volk, los van de grote politieke en economische machten.

vrijdag 22 juli 2016 10:33
Spread the love

“Donald Trump is geen aberratie. Hij is het rauwe en naakte gelaat van een economisch systeem dat speculanten besprenkelt met obscene rijkdom en politieke macht. “Ik gebruik emotie voor de velen en reserveer rede voor de enkelen.” Dit is een citaat dat aan Adolf Hitler wordt toegewezen.”

“Donald Trump is niet de enige acteur op het politieke, toneel die zulke methodes genegen is. Het zijn de leiders van beide politieke partijen en de grote mediabedrijven die deze golf van uiterst rechts populisme mogelijk hebben gemaakt.”

“Of het nu de charmerende glimlach is van Democratische leiders of de religieuze koorts en patriottische ijver van het Republikeins establishment, beiden bieden ze supergroot vertrouwen aan de superrijken. Volgens een IBS-rapport heeft de Forbes-lijst van 400 grootste Amerikaanse miljardairs meer rijkdom dan de 61 procent van de minst verdienende Amerikanen.”

“Tijdens de jaren van de regering van president Obama ving de top één procent van de bevolking 95 procent van de toename van het nationaal inkomen na de recessie. Dit is een erfenis die Hillary Clinton verdedigt en belooft verder te zetten.”

“Voor de meeste mensen is het leven onveiliger geworden, voor velen zelfs wanhopig. Geen wonder dat sommigen onder hen dan hun heil zien in een gladde verkoper van slangenolie1 omdat ze zoveel pijn voelen. Het is klaar en duidelijk dat de groei van deze ongelijkheid, die werd gestuurd door de leiding van de Democratische en de Republikeinse Partij, de voorwaarden heeft mogelijk gemaakt voor de golf van steun voor deze gevaarlijke karikatuur.”

“De grote mediabedrijven concentreren zich op de ‘wedstrijd’. Een wedstrijd die ze nodig hebben om hun schatkisten te vullen. Ze hebben het dan over Trumps temperament en showmanship, terwijl hij zich omringt met de bagger van politiek en religieus uiterst rechts.”

“De liberale media ontkennen grotendeels de complexiteit van hun eigen politieke helden. Eerder zitten ze te schransen op hun morbide fascinatie voor Trumps verbijsterende racisme en xenofobie. Ze verbergen de onderliggende waarheid. De opkomst van deze farce tot een dergelijke ernstige politieke kracht is een symptoom van de diepe ontbinding van het systeem zelf.”

“Het kapitalisme is zijn dynamiek kwijt. Te weinig mensen bezitten veel te veel. Meer winsten worden gemaakt met parasitaire speculatie dan met productieve investeringen. De elites die genieten op het bovendek van de Titanic, hebben geen enkele belangstelling voor het welzijn van de meerderheid van de bevolking.”

“Van de klimaatramp tot de vernietigende orgie van ontketende financiën is de klasse der miljardairs en zijn politieke pionnen niet eens in staat om de bedreigingen aan te pakken van het systeem zelf dat hen zo rijk heeft gemaakt. Het is de volledige mensheid die daar de prijs voor zal betalen. De leidende elites zijn dysfunctioneel. Hun antwoord in tijden als nu is altijd oorlog geweest. Zij zijn niet geschikt om te regeren.”

“De bewegingen van en de steun voor de campagne van Sanders en voor de verdediging van zwarte levens hebben de politiek van de machtigen uitgedaagd op een nooit voorheen geziene schaal. Als er een breed front kan worden gevormd dat de controle van de elite over het politieke proces kan betwisten, dan kan dat een nieuwe fase inluiden van de strijd van het Amerikaanse volk. De kritische frontlijn van deze strijd gaat in tegen de grote mediabedrijven, die de heerschappij van de miljardairs als o zo redelijk, geciviliseerd en onvermijdelijk voorstellen.”

“Het tv-nieuws, de sluiswachter van het massabewustzijn, is essentieel voor de elites om hun controle te behouden. Die kunnen niet wachten om de beweging rond Sanders af te schrijven, in de hoop dat ze in de annalen van het Amerikaanse geheugenverlies verdwijnt, zodat de grote mediabedrijven kunnen focussen op een politieke race die nog geld zal toevoegen aan de 6 miljard dollar die ze reeds binnenrijfden aan politieke reclame.”

“Als wij dit land willen hervormen, dan moeten we het monopolie van de grote mediabedrijven op het dagelijkse tv-nieuws doorbreken. We moeten de echte zorgen van de werkende mensen aanspreken, ook van zij die open staan voor de grote leugens van de politieke bedriegers. We hebben een wereldwijd platform nodig om te debatteren over wat er te komen staat.”

Wat moet er worden gedaan?

“Daarom stuurt The Real News teams naar de Republikeinse en de Democratische Conventie en daar hebben we uw hulp voor nodig. Wij zijn van plan om live uit te zenden2 van op de Republikeinse Conventie in Cleveland en van op de Democratische Conventie in Philadelphia. Wij zullen daar een stem geven aan de mensen op straat die voor echte oplossingen strijden en voor politiek onafhankelijk van de elites.”

“Vanuit onze studio in Baltimore zullen we analyse bieden voorbij de façade en zullen we de onderliggende economische en politieke krachten blootleggen die wedijveren voor de controle over de Amerikaanse staat. Wij gaan er mee door om onze compromisloze journalistiek te versterken.”

“We kunnen echter niets van dit alles doen zonder u. Doneer alsjeblief tijdens onze zomercampagne. We hebben grote plannen. Die zijn echter alleen mogelijk als de mensen die naar The Real news kijken ons financieel helpen.”

“Elke dollar die u schenkt zullen wij evenveel bijleggen tot we 200.000 dollars bereiken. Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar in de VS en Canada. De politieke revolutie ‘is being televised’. Help ons echt nieuws (‘real news’) te maken.”

1   Een ‘snake oil salesman’ is een Amerikaanse uitdrukking waarmee een gladde verkoper wordt bedoeld die eender welk slecht product aan de man weet te brengen. De verkoper van ‘slangenolie’ als verondersteld medicijn is een vaste verschijning in western-verhalen. Het is voor een Amerikaanse man een diepe belediging om ‘snake’ te worden genoemd.

2   The Real News zendt normaal enkel vooraf opgenomen programma’s uit op het internet, uitsluitend interviews en reportages, geen enkele vorm van entertainment en volledig zonder commerciële publiciteit.

Donald Trump: The Raw and Naked Face of a System That Showers Speculators with Obscene Riches werd vertaald door Lode Vanoost.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!