Op 16 en 17 april zoekt het BRussells Tribunal creatieve wegen om de verantwoordelijken voor de inval en bezetting van Irak voor het gerecht te brengen.
Opinie, Nieuws, Wereld, Samenleving, Politiek, Oorlogsmisdaden, Tony Blair, George W. Bush, Internationaal recht, Brussels tribunal, Internationaal Strafhof (ICC), International Association of Democratic Lawyers, Agressie-oorlog, Justice for iraq -

Voor een einde aan straffeloosheid westerse leiders

Het BRussels Tribunal houdt op 16 en 17 april 2014 een congres om bestaande en mogelijke initiatieven voor vervolging van oorlogsmisdaden, gepleegd in Irak, te bespreken, met het doel verantwoordelijken voor de rechtbank te brengen. Lieven De Cauter, Ward Treunen en Dirk Adriaensens doen een oproep om dit initiatief te ondersteunen.

woensdag 15 januari 2014 17:30
Spread the love

De voorbije weken mochten we bij herhaling lezen en horen dat het de hoogste tijd is dat het Westen ingrijpt om het aanhoudend geweld in het Midden-Oosten te beëindigen. Zij die dood en vernieling gezaaid hebben in Irak willen nu vrede brengen in Syrië … de pyromanen als brandweerman. Het Brussels Tribunal ziet dat anders.

Irak: na 935 leugens, 3 biljoen dollar, dood en chaos… moet gerechtigheid komen

Op 16 en 17 april 2014 wil het BRussells Tribunal daar samen met u werk van maken. We willen de beleidsmakers aanklagen die onnoemelijk leed in Irak hebben veroorzaakt. We willen dat zij verantwoording afleggen voor hun oorlogsmisdaden. We willen een signaal geven dat men niet ongestraft een land kan binnenvallen (een ‘agressieoorlog’ heet dat volgens het Internationaal recht), dat men de materiële en sociale infrastructuur van een land niet ongestraft kan vernietigen, dat men niet miljoenen mensen kan folteren, vermoorden en op de vlucht drijven zonder hiervoor ooit te worden aangeklaagd.

Geloven wij echt dat we Bush en Blair voor het gerecht kunnen dagen?

The Independent blokletterde op 12 januari 2014: Exclusive: Devastating dossier on ‘abuse’ by UK forces in Iraq goes to International Criminal Court.  “Een verwoestend dossier van 250 pagina’s, met beschuldigingen van mishandeling, elektrocutie, pseudo-executies en aanrandingen, is voorgelegd aan het Internationaal Strafhof, en kan resulteren in de vervolging van een aantal van de meest vooraanstaande Britse defensiefunctionarissen wegens “systematische” oorlogsmisdaden…”

Het is slechts één voorbeeld van de juridische initiatieven die wereldwijd ondernomen worden om de oorlogsmisdadigers voor het gerecht te brengen.

Agressie is de hoogste internationale misdaad

Het wordt intussen algemeen aanvaard dat de VS en zijn bondgenoten in 2003 illegaal Irak zijn binnengevallen. De inval en de daarop volgende bezetting waren een flagrante schending van het internationaal recht. Tijdens die bezetting werden alle oorlogswetten met voeten getreden. We weten dat de VS doodseskaders heeft ingezet en mensen heeft gefolterd. Wie herinnert zich niet de vreselijke beelden van de Abu Ghraib gevangenis?

De militaire operaties van de coalitie, inclusief de verwoestende aanvallen op steden zoals Fallujah, hebben geleid tot een wezenlijke stijging van de mortaliteit en tot massale volksverhuizingen, waardoor miljoenen Irakezen zijn getroffen. Honderdduizenden Irakezen werden gedood of verminkt. Etnische zuiveringen hebben volledige gemeenschappen op de vlucht gedreven. Het Iraaks onderwijssysteem en de gezondheidszorg werden vernietigd en het maatschappelijk leven ontwricht.

Militaire bezetting : de hoogste vorm van dictatuur

Nee, de VS en zijn bondgenoten hebben geen democratie gebracht voor het Iraakse volk. Integendeel, et sektarische politiek proces, georganiseerd door de bezettingsmacht, heeft een “mislukte staat” gecreëerd, gekenmerkt door een totale ineenstorting van alle publieke diensten, een systematische schending van de mensenrechten op alle vlakken, inclusief het recht op leven.

De VS heeft doelbewust bepaalde fracties in de Iraakse samenleving geprovoceerd met de bedoeling het Iraakse volk te verdelen en zo het land te overheersen. Een eeuwenoude, diep gewortelde cultuur is vernietigd, gebrutaliseerd en het land werd in chaos ondergedompeld.

Naar een rechtvaardige wereldorde

Het BRussells Tribunal wil graag samen met u ijveren voor een rechtvaardigere wereldorde. Tijdens het internationaal congres in Brussel van de International Association of Democratic Lawyers (IADL), organiseert het  BRussells Tribunal een speciale tweedaagse over de bestaande en mogelijke initiatieven voor vervolging van oorlogsmisdaden, gepleegd in Irak.

Het BRussells Tribunal zal hiervoor internationale experten en activisten samenbrengen, om de mogelijkheden van juridische acties te onderzoeken tegen de verantwoordelijken voor deze agressie-oorlog tegen Irak. Deelnemers zullen hun ervaringen uitwisselen over voorbije en nog lopende juridische procedures en overleggen over de verschillende vormen van juridische acties.

In samenwerking met het Internationaal Anti-Bezettings Netwerk (IAON), de Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War (KLFCW), The Geneva International Centre for Justice (GICJ), Lawyers against the War (LAW) en andere humanitaire organisaties, wordt een juridisch stappenplan uitgewerkt dat wereldwijd moet kunnen gebruikt worden door juristen en activisten.

Volkstribunalen, burgerarresten, demonstraties en andere vormen van activisme vertolken het geweten van de wereldgemeenschap en zijn noodzakelijk, omdat de internationale instellingen passief hebben toegekeken hoe het internationaal recht door de VS en Groot-Brittannië met voeten werd getreden.

Toch is dit activisme is niet voldoende. Juridische actie is essentieel en kan op meerdere manieren worden toegepast: universele rechtspraak, Iraakse slachtoffers verdedigen voor de rechtbank, zorgen voor arrestatiebevelen tegen vroegere VS-politici die naar het buitenland reizen, enzoverder.

Advocaten en activisten uit heel de Wereld hebben reeds toegezegd, maar we hopen dat ook Belgische academici samen met hun studenten zullen deelnemen. We verwachten een grote interesse bij progressief Vlaanderen, want deze tweedaagse is geen vrijblijvende academische bijeenkomst: het doel is een actieplan uit te werken om ervoor te zorgen dat concrete stappen kunnen worden ondernemen, zodat oorlogsmisdadigers en folteraars niet vrijuit gaan.

We hopen hierdoor ons steentje bij te dragen tot meer rechtvaardigheid in onze wereld en een basis te leggen voor restitutie: de verantwoordelijken voor zoveel vernietiging en miserie moeten schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.


Wanneer? 16 en 17 april 2014

Waar? Auditorium Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, Etterbeek (Brussel)

Alle nuttige informatie over de tweedaagse en over de inschrijvingen vindt u hier.  U kan mee met ons ijveren voor rechtvaardigheid, ook als u niet naar de tweedaagse kan komen.  We hebben juristen en activisten uitgenodigd uit de hele wereld en voor hen zijn de reiskosten niet makkelijk te dragen. We hopen dan ook dat we op uw financiële steun kunnen rekenen: hier vindt u de nodige informatie om dit te doen.


Meer informatie over de recente gebeurtenissen in de Iraakse provincie Anbar, waar zich ondermeer de steden Fallujah en Ramadi bevinden:

I helped destroy Falluja in 2004. I won’t be complicit again (getuigenis van Ross Caputi, een voormalig Amerikaans marinier die deelnam aan de aanval op Fallujah in 2004 en een documentaire draaide over zijn ervaring).

Iraq: Civilians at high risk as fighting escalates in Anbar province

Iraq’s Real Problem: A US Occupation legacy of Sectarian Politics

Al-Qaida contrôle-t-il Fallouja ?

As U.S. Rushes Weapons to Iraq, New Assault on Fallujah Threatens Explosion of Sectarian Conflict

Lies, Stupidity, Waste and War Crimes: Iraq and the Ongoing Calamity of America’s “Vital Interests” 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!