Sociaal-Artistiek Werk: bedreigde kunstvorm
Opinie, Nieuws, Cultuur, België, Joke Schauvliege, Sociaal-artistieke organisaties, Bart Van Malderen - Bart Van Malderen

Sociaal-Artistiek Werk: bedreigde kunstvorm

Meer dan 80 procent van de aangevraagde projectsubsidies van sociaal-artistieke organisaties zijn afgekeurd. Hierdoor dreigt een specifieke kunstvorm op heel wat plaatsen te verdwijnen, zegt een verontruste Bart Van Malderen. Hij roept minister van Cultuur Schauvliege op haar verantwoordelijkheid te nemen.

zondag 3 februari 2013 14:40
Spread the love

In Vlaanderen zijn al decennia kunstenaars actief die hun creativiteit koppelen aan maatschappelijk engagement. Participatie en creatie lopen hand in hand in een unieke werkvorm: het sociaal-artistiek werk. We hebben het dan over gezelschappen en organisaties als Victoria Deluxe, kleinVerhaal, De Muziekfaktorij, Elftwelf of De Vieze Gasten. Velen bouwden in de loop der jaren een ijzersterke reputatie uit van baanbrekende projecten die, zowel naar inhoud als naar methode, inspirerend werkten voor zowel andere kunstenaars als het verenigingsleven.

Deze kunstvorm wordt nu bedreigd. Nadat de sector grotendeels uit de boot viel voor structurele subsidies werd het sociaal-artistiek werk doorverwezen naar de projectsubsidies in het kader van het kunstendecreet. Ten laatste tegen 15 januari diende minister Schauvliege hierover een beslissing te nemen. De organisaties ontvingen nu een voorlopig voorstel dat nog dient te worden afgetoetst met de Inspectie Financiën. De minister werd hierover in het parlement ondervraagd en het antwoord was zonder meer zorgwekkend.

De sociaal-artistieke organisaties hadden zich de tijd van het uitschrijven en indienen van projecten kunnen besparen: geen twintig procent van de aangevraagde subsidie werd gehonoreerd. Dit staat in schril contrast met een algemene inwilligingsgraad van vijftig procent en een quasi volledige subsidiëring van de projecten uit de discipline theater.

Dit betekent dat er minstens voorlopig geen Vlaamse subsidiëring komt voor het sociaal-artistiek werk. Bovendien dreigt de precaire financiële toestand van steden en gemeenten nog bijkomend roet in het eten te gooien. Op die manier dreigt een kunstvorm simpelweg op verschillende plaatsen te verdwijnen.

De minister erkent het probleem maar verwijst door naar een algemene evaluatie van het kunstendecreet. Bovendien kunnen de organisaties tegen 15 maart opnieuw een subsidieaanvraag doen.

Het sociaal-artistiek werk zit op droog zaad. De door de minister voorgestelde evaluatie en bijsturing is nuttig maar zal te laat komen. Bovendien heb ik grote twijfels bij het indienen van projecten voor een nieuwe ronde als uit de cijfers blijkt dat de betrokken commissie duidelijk geen sympathie heeft voor het genre.

In andere sectoren, bijvoorbeeld het sociaal-cultureel werk, kan decretaal niemand zijn subsidies in één keer verliezen. De minister moet haar verantwoordelijkheid nemen en er op korte termijn voor zorgen dat het sociaal-artistiek werk niet verder fundamenteel bedreigd wordt.

Bart Van Malderen is sp.a-fractieleider in het Vlaams parlement

take down
the paywall
steun ons nu!