Het belangrijkste is de dienstverlening voor de treinreizigers
Opinie, Nieuws, Economie, België, NMBS, Spoorstaking, Said El Khadraoui, Geïntegreerde spoorwegmaatschappij - Said El Khadraoui

Het belangrijkste is de dienstverlening voor de treinreizigers

De spoorbonden willen niet weten van de hervormingen die de federale regering wil doorvoeren bij het Belgische Spoor en starten vanavond met een 24-urenstaking. De staking is gewettigd, want de tweeledige structuur die de regering voorstelt, zal niet alle problemen bij het spoor oplossen. En daarenboven is het niet waar dat die structuur door Europa opgelegd wordt.

dinsdag 2 oktober 2012 16:35
Spread the love

Geen speci?eke structuur

Europa laat zowel een één- als een tweeledige structuur toe. Welke structuur er ook gekozen wordt, het belang van de treinreiziger moet voorop staan. Maar of de bonden met het wapen van de 24-urenstaking de reizigers zullen kunnen overtuigen, is zeer twijfelachtig.

Met de staking reageren de bonden op de hervormingsplannen van de federale regering, zoals voorzien in het regeerakkoord. Deze hervormingen zijn niet opgelegd door Europa, maar zijn het gevolg van de vaststelling dat de bestaande drieledige structuur (NMBS, Infrabel en NMBS Holding) niet goed werkt.

Daarom wil de regering een tweeledige structuur, bestaande uit de spoorwegexploitant (NMBS) en de infrastructuurbeheerder (Infrabel). Daarvan willen de vakbonden dan weer niet weten. Zij willen terugkeren naar één geïntegreerde spoorwegmaatschappij met één statuut voor alle werknemers.

Compromis

Eigenlijk voldoen beide voorstellen aan wat de Europese Commissie verwacht van de hervormingen van het spoor. Minister Paul Magnette stelt een structuur voor waarin de infrastructuurbeheerder veel bevoegdheden krijgt en waarin de NMBS nog louter de exploitatie van de treinen verricht. Daarover is er ook binnen de federale regering onduidelijkheid. Mogelijk evolueren we naar een compromis, waarbij de bevoegdheden evenwichtiger verdeeld worden.

Alles wat met reizigersdienstverlening te maken heeft, zou bij de NMBS terecht komen en het beheer van de infrastructuur bij Infrabel. Nochtans blijft het een ingewikkelde oefening. Reizigers krijgen een deel van hun dienstverlening in een station, maar strikt genomen behoort zo’n gebouw tot de infrastructuur. Moet je dan ook het station gaan opsplitsen? Kortom, ze zijn er nog niet uit.

Een eventueel compromis zou de zegen van Europa kunnen krijgen. Europa legt voorlopig nog geen structuur op. Wij zouden dat zo willen houden voor het vierde spoorwegpakket, waarvoor de Europese S&D Commissie in december wellicht de voorstellen op tafel zal leggen. Er bestaat immers geen one-size-?ts-all solution voor de Europese spoorwegen. De Europese lidstaten hebben qua spoorbeleid een verschillende cultuur en achtergrond, waardoor het opleggen van één dwingende structuur niet opportuun lijkt.

Communicatie

Het is vooral belangrijk dat de communicatie tussen de spoorwegmaatschappij en de infrastructuurbeheerder verbetert. Die is vandaag niet optimaal, wat gevolgen heeft voor de stiptheid en de veiligheid. Als een trein moet stoppen voor het rode licht, dan moeten beide partijen elkaar snel kunnen informeren over wat er aan de hand is.

Het is nu vooral belangrijk dat er maatregelen uit de bus komen die de problemen oplossen, in plaats van ze ingewikkelder te maken. Of er nu voor een éénledige dan wel voor een tweeledige structuur wordt gekozen, het belangrijkste is dat de reizigers kunnen beschikken over een performante dienstverlening.

Laatste instantie

We begrijpen waarom de vakbonden protesteren, maar het is niet zo goed dat ze nu al het wapen van de staking gebruiken. Het spoor lam leggen, lijkt me iets dat je in laatste instantie doet. Zo’n acties zijn niet populair bij de reizigers. Het zou beter zijn de reizigers grondig te informeren over de problematiek, zodat je hen aan jouw kant kunt krijgen.

Ook de reizigers hebben immers alle belang bij een performant spoorwegbedrijf. In tweede instantie kan je reizigers oproepen om mee te werken aan een betaalstaking of je kan stiptheidsacties doen. Ondertussen blijf je keihard verder onderhandelen. Als het dan op het einde van de rit niet lukt, is een algemene spoorstaking nog steeds een optie.

Saïd El Khadraoui is Europees parlementslid voor SP.A

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!