Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Islam, Beeldvorming, Moslims, Sharia4belgium, Atomium, Bleri Lleshi, Rol van de media -

De media en Sharia4Belgium

De onbenullen van Sharia4Belgium dreigen om het Atomium op te blazen. Wat voor onzin deze mensen ook uitkramen, de media staan klaar om hun nonsens over te nemen en verder de wereld in te sturen. Ik erger me aan beide.

maandag 19 december 2011 14:30
Spread the love

Laat me beginnen met die van Sharia4Belgium. Ondanks het feit dat ze eerste klasse klunzen zijn, moet men ze serieus nemen. Niet zozeer omdat ik denk dat ze werkelijk tot daden zullen overgaan, maar omdat ze enorm veel schade berokkenen aan de gewone moslim.

De gewone moslims, de overgrote meerderheid van de moslims in ons land, zijn burgers die hun leven hier proberen op te bouwen. Ze hebben al veel achterstand, moeten vechten tegen veel structurele ongelijkheid, onrechtvaardigheid, tegen racisme en discriminatie. Daar bovenop heb je de toegenomen islamofobie en al die stereotypes die de ronde doen. Het maakt niet uit in welke uithoek van de wereld een moslim iets uitspookt, we kijken direct naar die in onze buurt. Kan het nog erger en kortzichtiger?

Alsof dat nog niet genoeg is, komt een kleine groep uit de moslimgemeenschap nog meer roet in het eten gooien. De leden van Sharia4Belgium weten wel dat ze in het huidige klimaat goed geplaatst zijn om het nog meer te verpesten voor de gewone moslim. Net daarom komen ze met allerlei idiotie die helemaal niet representatief is voor wat de moslims in ons land denken.

Hun ideeën en wat ze verkondigen, zijn naar hun zeggen een juiste en radicale interpretatie van de islamleer. Quatsch! Wie zijn zij om te beweren dat hun interpretatie de enige en de juiste is? Sinds wanneer mag een moslim over het geloof van een andere moslim oordelen? Men mag gerust een eigen interpretatie van de leer hebben, dat is eigen aan elke religie, maar neerkijken op en oordelen over andermans interpretatie gaat in tegen de fundamenten van de islam zelf.

Wat mij ook ergert, is het feit dat ze totaal geen respect tonen voor het land waarin ze zich bevinden. Voor het land noch voor de mensen – moslims of niet-moslims. Integendeel, ze maken kapot wat vele andere moslims proberen op te bouwen. En de islamleer zegt toch duidelijk dat je respect moet tonen voor het land waar je bent en de wetten van dat land.

Zijn die wetten onrechtvaardig? Is er ongelijkheid in dit land? Ja, zeker. Als goede moslim en goede burger zou men zich moeten inzetten voor de kernwaarden van de islam en de democratie: het streven naar rechtvaardigheid en gelijkheid. Maar dat interesseert Sharia4Belgium niet. Want ze hebben geen benul van wat de kernwaarden van de islam zijn, terwijl ze zichzelf ophemelen als de enige echte moslims.

Zielig om te zien. Maar ook triestig als je weet dat duizenden andere moslims en tientallen organisaties zich volop inzetten voor gelijkheid en rechtvaardigheid in onze samenleving. Waar moslims en niet-moslims samenkomen om iets te veranderen voor zij die onderdrukt worden, voor zij die een stem nodig hebben.

Dergelijke initiatieven en acties bestaan. Ik heb er zelf aan deelgenomen. Maar daar hoor je nooit iets over in de media. Ik ben geen moslim en ik noem mezelf geen islamkenner. Maar goed, wat bruin en beetje baard is blijkbaar reden genoeg voor journalisten om mij te contacteren als Sam Van Rooy weer een paar gesluierde vrouwen uitscheldt of met vragen over moslims die niet vasten tijdens de Ramadan. In de projecten waarin ik met – onder anderen moslimjongeren – werk rond engagement, empowerment en politieke participatie, zijn journalisten nooit geïnteresseerd.

Met andere woorden, dat de leeghoofden van Sharia4Belgium met elke idiote uitspraak de media halen, zegt heel veel over het niveau van de media en de journalisten in ons land. Een triestig feit.

Er zijn weinigen die zo slecht kunnen omgaan met kritiek als journalisten. Als je hen feiten onder de neus duwt, zullen ze die ontkennen en blijven negeren. Hoe is het mogelijk dat men telkens weer hetzelfde stereotype beeld naar voren brengt?

Gezien de rol die de media vandaag spelen, veeleer een eerste macht in plaats van vierde macht, is het hard nodig dat ze een juist beeld brengen. Een beeld dat aansluit bij de realiteit. Geen misvormd beeld waarin telkens hetzelfde kliekje – en ik ontken niet dat zij ook deel uitmaken van de realiteit – aan het woord komt.

Waarde lezer, weet u wat de meest bekeken video is op de nieuwswebsite van de VRT, www.deredactie.be? De video die de leider van Sharia4Belgium voor het eerst op tv toont. Dat is het beeld dat de Vlaming krijgt van de islam. Wanneer gaan de media stoppen met verhalen die het publiek niet alleen voort brainwashen, maar vooral steeds weer gelijk geven? Dit terwijl geen enkel van ons een stuk wijzer is geworden van de idioterie die een bende zoals Sharia4Belgium verkondigt.

Kortom, beste journalisten, je hoeft geen moslim noch moslimkenner te zijn om te weten dat de islam een huis is met vele kamers die het verdient om op die manier in beeld te komen.

Bleri Lleshi

Bleri Lleshi is politiek filosoof.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!