Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

ACV op Wereld Sociaal Forum in Tunis (23-31 maart 2013)
ACV

Schrijft over:
Vanuit het streven naar waardig werk voor iedereen wil het ACV ijveren voor een sociale globalisering. Waardig werk en een eerlijk inkomen voor gezinnen zijn hierbij een belangrijke eerste stap. Om deze sociale rechten gerealiseerd te zien, steunt het ACV representatieve, autonome en vrije vakbonden overal ter wereld in hun strijd voor sociale rechtvaardigheid. Dat doet het ACV concreet door uitwisseling, ondersteuning, vorming en samenwerking op het internationale terrein.

Bio

Internationale solidariteit is voor het ACV een essentieel onderdeel van de syndicale actie. Het ACV heeft zich gedurende meer dan 125 jaar ontwikkeld tot wat het nu is: een sterke vakbond met bijna 1,7 miljoen leden. Het ACV is een vakbond met vele facetten. Het is een sociale partner met aanzien en prestige, erkend door werkgevers en regeringen. Het is ook een sterke dienstverlenende organisatie. In meer dan 150 dienstencentra (387 contactpunten) wordt de gewaardeerde ACV-service geleverd: uitbetaling van werkloosheidsvergoeding, juridische bijstand, hulp bij allerlei administratieve formaliteiten rond werk, werkloosheid, sociale uitkeringen, tijdkrediet... Maar voor alles is het ACV een heel sterke vakbeweging, een basisbeweging met meer dan 80.000 militanten die syndicaal actief zijn in hun onderneming of instelling, in hun gemeente of hun gewest...

Werkgebied

In de geglobaliseerde wereldeconomie kunnen de belangen van werknemers in ons land niet los worden gezien van die van werknemers in andere landen. ACV-voorzitter Marc Leemans: “De vakbond is de enige hefboom om, op basis van solidariteit, het inkomen en de werkomstandigheden van werknemers te verbeteren. Een sterke vakbond is essentieel voor de kansen van gewone mensen en hun families, over de hele wereld. Een sterke vakbond op lokaal niveau versterkt de nationale actie, die wederom de internationale slagkracht van de vakbond bepaalt. Onze lokale sterke verankering maakt ons moreel verplicht om ook op te komen voor de minder begunstigden elders in de wereld. Een lokale vakbondsbetrokkenheid betekent onlosmakelijk ook een mondiale vakbondsbetrokkenheid.”

De laatste onderhandelingen tussen de vakbonden en de overheid sprongen vorige week af nadat de beloofde inspanningen van de overheid ruimschoots onvoldoende bleken. “Als men na jaren van blinde besparingen voorstelt om drie extra dispatchers aan te trekken, terwijl er een tekort is van 39 procen...

Erger nog, de politieke voorstellen zullen werkzoekenden nog dieper in de armoede en nog verder weg van de arbeidsmarkt duwen. Nu al heeft 1 op 2 van de werklozen een risico op armoede, volgens de Europese maatstaven. En dat spijts de belofte van de toenmalige regeringspartijen om de sociale uitk...

Het zijn de werknemers die de rijkdom produceren. De rijkdom wordt geproduceerd door de werknemers. Dit wordt bewezen naar aanleiding van elke werkonderbreking of staking. Op dat moment wordt er geen rijkdom meer geproduceerd en het is net dat wat de werkgevers onrustig en ongemakkelijk maakt. ...

Load More