Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jongleren met mensen, de vergrijzing andersom bekeken

Dit artikel geeft een beknopte visie omtrent het vergrijzingsprobleem in Europa en de mogelijke alternatieven die voor handen zijn. We richten ons hier niet langer op de louter demografische factoren die hieraan ten grondslag liggen dan wel kijken we wat een omgekeerde logica voor ef...

(inflatie) index,  korte introductie ?

Laat ons het loslaten van de (inflatie)index eens een keertje anders beschouwen, economisch gezien dit keer. Economie betreft het vinden van een redelijk evenwicht in functie van ons welzijn, in materiële zin rekeninghoudend met de grondstoffen die moeder aarde ons verschaft. Eenvoud...