Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  De activiteiten van de coöperatieve vennootschap SMart zijn niet zonder controverse. SMart zegt dat zij wie werkt in de creatieve sectoren toelaat de eigen activiteiten te beheren, en prestaties te factureren, op een autonome wijze. Als autonome werker via SMart zoek je dan zelf je klan...

Een vos verliest zijn streken niet

Jongeren verdienen échte jobs Patrick De Maeseneire, topman van Adecco, ontpopte zich deze week tot de grote redder van de jongeren. De man maakte een jaar geleden (eerder in negatieve zin) naam voor zichzelf toen hij pleitte voor de afschaffing van de dertiende maand en het dubbe...

Wildgroei aan schijnzelfstandigheid houdt gevaren in

IT-bedrijf Econocom tracht vakbond buitenspel te zetten Schijnzelfstandigheid wordt stilaan een ‘hot topic’. De staatssecretaris voor fraudebestrijding, John Crombez (sp.a), kondigde met grote trom aan dat hij de strijd tegen de schijnzelfstandigheid wil opvoeren. Crombez richt zich...

Andere antwoorden op jongerenwerkloosheid

Uit de resultaten blijkt dat jongeren nog steeds op de eerste rij staan als er ontslagen vallen. Meer dan één op drie jongeren werd ontslagen in 2012. Die cijfers liggen nog een stuk hoger dan in 2011. Volgens Eurostat is nu bijna één op de vijf Belgische jongeren werkloos. Sommige j...