Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Politieke situatie Sammy Mahdi zei op Twitter niet te willen ingaan op de “chantage” van de actievoerders. Hij stelde daarbij dat een collectieve regularisatie niet zal gebeuren zoals in 1999 en 2009 gebeurde. De Vivaldi-coalitie voelt de hete adem van de grote rechtse oppositiepartijen ...

  COVID als momentum U hebt net het nieuwe boek geschreven: Van liefdadig naar rechtvaardig. Kan u mij vertellen hoe het boek tot stand is gekomen en waarom het precies nu verschijnt. Veel heeft te maken met de covid-pandemie. De pandemie maakt het extra zichtbaar dat er ongelijkheid i...

  Mensenrechtenbeleid Europa ziet zichzelf als voorvechter van mensenrechten en spreidt graag zijn normatieve macht tentoon op het politieke wereldtoneel. Bij zowel bilaterale als multilaterale overeenkomsten met derde landen worden mensenrechten vaak als voorwaardelijk gebruikt. “We drijv...

Hardliner Andy Cooke stond eerder bekend om zijn harde repressieve lijn en hanteerde daarbij een no nonsense stop-and-search-methode. Door deze manier van ageren werd hij al snel als hardliner gepercipieerd. Maar deze perceptie dekt niet compleet de lading waar Cooke voor staat. Harde handhav...