Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

HOE HOOG DE OLIEPRIJZEN DE HUIDIGE RECESSIE VEROORZAAKT

Mijn eerste kennismaking met piekolie was in 2005.Om die tijd de vraag tussen de piek olie Gemeenschap was: wat zal komen eerste (a) economische ineenstorting of (b) energie ineenstorting. De vraag was komt er een vertraging in de productie van olie die tot de crash van de economie o...

Peak Oil,De Komende Crisis in 2015

PEAK OIL, DE KOMENDE CRISIS IN 2015 EN LEVEN NA HET OLIETIJDPERK VOORBEREID DOOR UPPAL RAVI CONTACT:ravi.uppal4@gmail.com DE REIS VAN OLIE DE EERSTE MENS OP DE PLANEET WIST VAN SLECHTS TWEE BRONNEN VAN ENERGIE (1)ZON (2)  WIND.MAN ONTDEKT BRAND EN BEGINNEN TE GEBRUIK WOOD ALS DE ...