De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Peak Oil,De Komende Crisis in 2015

Peak Oil,De Komende Crisis in 2015

zondag 18 september 2011 22:01
Spread the love

PEAK OIL, DE KOMENDE CRISIS IN 2015 EN LEVEN NA HET OLIETIJDPERK

VOORBEREID DOOR UPPAL RAVI

CONTACT:ravi.uppal4@gmail.com

DE REIS VAN OLIE

DE EERSTE MENS OP DE PLANEET WIST VAN SLECHTS TWEE BRONNEN VAN ENERGIE (1)ZON (2)  WIND.MAN ONTDEKT BRAND EN BEGINNEN TE GEBRUIK WOOD ALS DE EERSTE BRON VAN ENERGIEVOORZIENING.HIJ ONTDEKTE KOLEN EN MET DE UITVINDING VAN DE STOOMMACHINE BEGON DE EERSTE INDUSTRIËLE REVOLUTIE.

ALS PER RECORDS OLIE WAS BEKEND BIJ DE MENSHEID VOOR EEN LANGE TIJD, MAAR WIST NIET HOE HET TE GEBRUIKEN.DE EERSTE COMMERCIËLE OLIEBRONNEN IN DE VERENIGDE STATEN WERD GEBOORD IN 1860 EN HET PRIMAIRE GEBRUIK VAN OLIE WAS OM KEROSINE MOET WORDEN GEBRUIKT VOOR VERLICHTING HUISHOUDEN LAMPEN.VAN KEROSINE IN 1860 TOT DE DEVOLPMENTS VAN NIEUWE PRODUCTEN E. G, BENZINE, IS DIESEL, PLASTIC, VERF ENZ DE REIS VAN OLIE.HET GEBRUIK VAN OLIE IN DE TWEEDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE INGELUID.DE LAATSTE 150 JAAR GEWEEST DE LEEFTIJD VAN OLIE.ZONDER DEZE VLOEISTOF MIRACALOUS ZOU ONZE HUIDIGE BESCHAVING NIET MOGELIJK ZIJN.

GEBRUIK VAN OLIE

ER IS GEEN FACET VAN ONZE HUIDIGE LEVENDE STIJL DIE ZONDER OLIE BESTAAT.Sommige grote toepassingen zijn: Benzine, DIESEL, kunststoffen, FERTLISER, asfalt, banden, landbouwproducten, MEDICENES, verf, ETC.olie IS de LEVENSADER van de huidige economische systeem en de menselijke beschaving.ZONDER olie onze huidige levensstijl zal INSTORTEN overnachting.

WAT IS PEAK OIL?

PEAK OIL IS NIET HET EINDE VAN DE OLIE.ER ZULLEN OLIE OP DE PLANEET ZELFS HONDERD JAAR VANAF NU.PEAK OIL IS HET EINDE VAN GOEDKOPE EN OVERVLOEDIGE OLIE DIE MOGELIJK GEMAAKT VAN ONZE HUIDIGE BESCHAVING. Herhaal het sleutelwoord “GOEDKOPE en OVERVLOEDIGE” ZONDER DEZE BRON VAN GOEDKOPE EN OVERVLOEDIGE ENERGIEVOORZIENING IS ONZE BESCHAVING IN EEN CRISIS VAN BESTAAN. Het is ook het punt van olie production wanneer welke kunnen maximale geproduceerd heeft bereikt en verdere toename in productie in de toekomst onmogelijk is.De punt van maximale productie of piek voor de wereld WAS IN 2005.Wij zijn piek olie PLATEAU sinds 2005 PLATEAU IN 2012 eindigen zal en wij op de DALEN beginnen zullen helling.

GEVOLGEN VAN PEAK OIL

Met het einde van goedkope en OVERVLOEDIGE olie onze menselijke beschaving is aangekomen bij een HEIMBACH IN wat wordt genoemd de 3E INEENSTORTING wat IS de 3E INEENSTORTING? Voor de eerste keer IN menselijke geschiedenis hebben WE een gelijktijdige INEENSTORTING van onze E-NERGY, E-CONOMISCH, E-COLOGICAL systeem. DIT HEEFT ERNSTIGE GEVOLGEN EN HIERONDER ZIJN ENKELE SCENARIO ‘S DIE KUNNEN WORDEN VERWACHT:

1.       MASSA WERKLOOSHEID: HET EERSTE SLACHTOFFER VAN PEAK OIL ZULLEN DE LUCHTVAARTINDUSTRIE DIE AL WORDT UITGEVOERD OP EEN VERLIES.DE VERHOOGDE PRIJS VAN VLIEGTUIGBRANDSTOF ZAL MAKEN VAN VLIEG REIS DUUR EN ALLEEN VOOR DE RIJKEN.DIT ZAL BETEKENEN DAT DE DALING VAN DE VLIEGTUIGEN PRODUCTIE EN SLUITING VAN FABRIEKEN DIE ONDERDELEN AAN BOEING, AIRBUS, BOMBARDIER, ENZ LEVEREN.DEZE INEENSTORTING ZAL LEIDEN TOT DE DALING IN DE TOERISTISCHE INDUSTRIE DIE HOTELS, RESTAURANTS, BEACH RESORTS ETC AS LOW-COST MAATSCHAPPIJENLIJST MISLUKKEN EN MENSEN REIZEN MINDER TOE TE SCHRIJVEN AAN DE HOGE KOSTEN.DE INEENSTORTING VAN DE TOERISTISCHE SECTOR VOOR LANDEN ALS GRIEKENLAND,TURKEY,EGYPTE ETC ZAL LEIDEN TOT ERNSTIGE ECONOMISCHE EN SOCIALE PROBLEMEN IN VEEL LANDEN.

2.       EINDE VAN GLOBALISERING: AS BRANDSTOF KOST EN DIENTENGEVOLGE VERZENDING KOSTEN STIJGEN WORDT HET DUURDER OM TE DOEN OVERZEESE PRODUCTIE NAAR RESULTEREND IN LAGERE HANDEL TUSSEN NATIES.DIT ZAL BETEKENEN PROBLEMEN VOOR HET EXPORTEREN VAN LANDEN ALS CHINA,JAPAN DIE ZEER AFHANKELIJK ZIJN VAN EXPORT.

3.       DE PRODUCTIE VAN LEVENSMIDDELEN: ECHTER DE GROOTSTE BEDREIGING DOOR PEAK OIL IS OM ONZE FOOD SUPPLY CHAIN.ONZE HUIDIGE VOEDSELSYSTEEM IS NIETS ANDERS DAN DE OMZETTING VAN OLIE IN VOEDSEL.OM TE ILLUSTREREN STUDIE DE SUPPLY CHAIN HIERONDER

BOER—> SEEDSHOP—> BOERDERIJ—> TREKKER —>MESTSTOF/BESTRIJDINGSMIDDELEN—> WATERPOMP—>

MAAIMACHINE—> VERWERKING PLANT—> FOODSTORE (ALDI ENZ.)<— U—>KOKEN GAS

ALLE STADIA VAN PRODUCTIE VOEDINGSDOELEINDEN WORDEN GEBRUIKT DIESEL OF EEN PETRO PRODUCT TOT DE LAATSTE FASE.

HET WORDT BEREKEND DAT VOOR ELKE CALORIEËN VAN KOOLHYDRATEN WE CONSUMEREN WE TIEN CALORIEËN VAN KOOLWATERSTOFFEN GEBRUIKEN.

DE GROENE REVOLUTIE ZONDER DIESEL EN EEN NIEUWE GOLF VAN MESTSTOFFEN / PESTICIDEN NIET EEN SUCCES ZOU ZIJN GEWEEST.DIT MAAKTE HET MOGELIJK VOOR DE WERELDBEVOLKING VAN DE OM TE GROEIEN TOT ONZE HUIDIGE NIVEAU.OM TE VERDUIDELIJKEN HET PUNT ONDERZOEK DE HIERONDER GROEI VAN DE BEVOLKING OP DE PLANEET:

JAAR BEVOLKING (MILJARD)

1810               1.00

1910               2.00

2010               6.80

Overwegende dat de bevolking verdubbeld in de honderd jaar tussen 1810-1910, maar het groeide door Drie keer in de periode 1910-2010. OLIE LEVERT DALING ALS SAMEN MET WERELDWIJDE KLIMAATVERANDERING HET ZAL NIET MOGELIJK OM ZO VEEL MENSEN LEIDT TOT HONGER EN HONGER OP GROTE SCHAAL TE VOEDEN.

DIT ZIJN SLECHTS EEN PAAR VOORBEELDEN VAN WAT GEBEURT ER ALS DE OLIE BEGINT TE WORDEN IN HET KORT AANBOD.ER ZULLEN VEEL MEER VERANDERINGEN DIE ZULLEN ONS ONZE HUIDIGE LEVENSSTIJL AAN EEN EENVOUDIGER LEVENSSTIJL WAARVOOR WIJ ONS VOORDAT DE CRISIS BEGINT VOORBEREIDEN MOETEN AF TE DWINGEN.

WAAROM NIET ANDERE BRONNEN OLIE VERVANGEN?

MEER DAN WORDT 75% VAN DE OLIE GEPRODUCEERD GEBRUIKT IN HET VERVOER DIE BENZINE, DIESEL VOOR AUTO ‘S, JET BRANDSTOF VOOR VLIEGTUIGEN, BUNKER BRANDSTOF VOOR SCHEPEN. Dit zijn alle vloeibare brandstoffen. ZONNE- OF WIND VLOEIBARE BRANDSTOFFEN NIET VERVANGEN.ZE KUNNEN ALLEEN EEN ALTERNATIEVE BRON VAN ELEKTRICITEIT.

PROBLEMEN, BEPERKINGEN EN KOSTEN

1.       66% VAN DE TOTALE WERELD OLIEVOORRAAD IS IN HET MIDDEN-OOSTEN.EEN INSTABIELE REGIO MET EEN ERNST VAN POLITIEKE PROBLEMEN EN EEN VLAMPUNT VOOR CONFLICT DAT LEIDT TOT EEN DISTRUPTION IN LEVERT.DE HUIDIGE OORLOG IN LIBIË BEDOELD DAT DE WERELD EEN LEVERING VAN 1.3MBPD (MILJOEN VATEN PER DAG VERLOREN) EN DE PRIJS GING VAN 90 DOLLAR PER VAT NAAR $127 IN 90 DAGEN.

2.       ER ZIJN GEEN NIEUWE BELANGRIJKE ONTDEKKINGEN VAN OLIE OVER LAND OMDAT 1964.MOST VAN DE NIEUWE ONTDEKKINGEN ZIJN IN WATER(OFFSHORE) OF IN DIEP WATER.DEZE OLIE IS NIET ALLEEN MOEILIJK TE EXTRACT MAAR OOK DUUR EN GEVAARLIJK.DE KLAP UIT DE BP OILWELL IN DE GOLF VAN MEXICO IS EEN GOED VOORBEELD.

3.       OLIE MOET NIET ALLEEN WORDEN GEHAALD MAAR OOK VERVOERD.DE BESTE, GOEDKOOPSTE METHODE IS PIJPLEIDING, MAAR DIT IS EEN GROTE BEPERKING WEGENS VEILIGHEIDSREDENEN.VOORBEELDEN ZIJN DE IRAN-PAKISTAN-INDIA LIJN, TURKMENISTAN-AFGHANISTAN-PAKISTAN-INDIA PIJPLEIDING, IN EUROPA HET NABUCCO-PROJECT DAT IS HELDUP DANKZIJ LANDRECHTEN, POLITIEK ENZ SINDS DE LAATSTE 10-15 JAAR.

4.       GEEN NIEUWE REFINIRIES ZIJN GEBOUWD IN WEST-EUROPA EN DE VERENIGDE STATEN SINDS 1970.THE INFRASTRUCTUUR VOOR DE PRODUCTIE VAN OLIE EN OLIE LEVERINGEN IS ONGEVEER 30 JAAR OUD IN GEMIDDELDE.HET PROCES VAN RAFFINAGE EN LEVERING ZIJN ‘ ZELF DESTRUCTIEVE. ONDERHOUD IS DUUR EN OVER HET HOOFD GEZIEN, WAT LEIDT TOT ONGEVALLEN.VERGEET NIET HET CITAAT “ROEST NOOIT SLAAPT”.

5.       OLIE WAS JARENLANG TIJDENS DE PERIODE 1970—1990.AS EEN RESULTAAT OLIEMAATSCHAPPIJEN GEPERST OP DE SALARISSEN EN GEEN JONGEREN KOOS HET GEBIED VAN PETROLEUM ENGINEERING UNDERPRICED.NU DE ERVAREN WERKNEMERS MET PENSIOEN GAAT EN ER ZIJN GEEN NIEUWE ERVAREN WERKNEMERS OM HEN TE VERVANGEN.DIT HEEFT GELEID TOT VERTRAGINGEN IN DE PROJECTUITVOERING, SLECHTE ONDERHOUD EN VERHOOGDE ONGEVALLEN.EEN GOEDE WELDER WHO KAN ONDERWATER LASSEN KAN NETT ZOVEEL ALS €100000 PER JAAR DOEN.

6.       KOSTEN VAN ONTDEKKEN NIEUWE OLIE ZIJN RIJZEN DE PAN UIT.HIERONDER ZIJN BIJVOORBEELD KOSTEN VOOR EEN OFFSHORE OLIE-RIG OPERATIO:

HUUR PER DAG VOOR DE PLATFORM $500.000 LEASE

MANKRACHT (50 PERSONEN) PER DAG $250.000

ANDEREN (DIESEL, VERVOER, HELIKOPTER) $100,000

TOTALE $850,000

7.       DIT ZIJN DE KOSTEN PER DAG VOOR OPERATIES.UITGAVEN VOOR EXPLORATIE ZIJN EXTRA EXTRA.DUS VOOR EEN PLATFORM PRODUCEREN 100000BPD (VATEN PER DAG) IS DE KOSTEN ZELF 85 DOLLAR PER VAT.

8.       95% VAN DE OLIERESERVES VAN DE WERELD ZIJN EIGENDOM VAN NATIONAAL EIGENDOM OLIEMAATSCHAPPIJEN (NOC) VAN.DE VERKOOP VAN OLIE IS DUS STERK GEPOLITISEERD.

9.       DE VRAAG NAAR OLIE IS “INELASTISCH” DAT WIL ZEGGEN DAT ER WEINIG RUIMTE VOOR VAL IN VRAAG IS ZELFS ALS PRIJZEN OMHOOG GAAN.DE 86MBPD VAN DE WERELD VERBRUIKT PER DAG TOEN OLIE 70 DOLLAR PER VAT EN HET WAS VERBRUIKT 86MBPD OLIE IS 130 DOLLAR PER VAT.

TECHNISCHE TERMEN

1.       MBPD = MILJOEN VATEN PER DAG

2.       BPD = VATEN PER DAG

3.       1 BARREL=170LITRES(APPROX)

4.       C + C = RUWE EN CONDENSAAT. DIT IS DE OLIE EN SOMMIGE DAMP TIJDENS DE OLIEPRODUCTIE VAN DIE KAN WORDEN VERDICHT TE GEVEN VAN BENZINE.DE HUIDIGE PRODUCTIE VAN C + C IS OVER 72MBPD

5.       ALLE VLOEISTOFFEN = DIT INCUDES ALLE BRANDSTOFFEN DWZ C + C; ETHANOL; BIOBRANDSTOFFEN ALLE TYPEN; PROPAAN; BUTAAN EN ANDERE BIJPRODUCTEN TIJDENS DE OLIEPRODUCTIE.DE HUIDIGE PRODUCTIE VAN ALLE VLOEISTOFFEN IS ROND 85-86MBPD.

6.       UITPUTTING RENTE: DIT IS HET OP WELKE OLIE WORDT GEËXTRAHEERD UIT DE RESERVE.ALS MEER OLIE WORDT GEPRODUCEERD, WORDT MINDER OLIE IN DE GROND RESERVE GELATEN.ALS WE DIENST MEER WELLS OM DE OLIE SNELLER ZAL DE UITPUTTING TARIEF TOENEMEN.OM TE VEREENVOUDIGEN DE MEER RIETJES ZETTEN WE IN EEN GLAS WATER SNELLER UITGEPUT VAN HET WATER ZAL ZIJN.

7.       DALING TARIEF: DIT IS EEN ELEMENT VAN DE PRODUCTIE.ALS OLIE VELDEN UITPUTTEN EN KRUIS PIEK PUNT IT WORDT STEEDS MOEILIJKER OM DE OLIE.Dit leidt tot een daling van het tarief stromen van olie.DE DALING VAN DE ONSHORE VELDEN BEDRAAGT GEMIDDELD  7-8% PER JAAR.VOOR OFFSHORE VELDEN HET KAN GAAN OM 25-30% PER JAAR.

8.       EIA ENERGIE INFORMATION AGENCY (AMERIKAANSE LICHAAM VOOR OLIE STATISTIEKEN =

9.       IEA = INTERNATIONALE ENERGIE BEHEER (INTERNATIONALE ORGANISATIE VOOR WERELDWIJDE INFORMATIE OVER OLIEPRODUCTIE, RAFFINAGE, UITVOER, INVOER)

PRODUCTIE, UITVOER, INVOER:

ENKELE FEITEN

1.       ER ZIJN 44 LANDEN DIE PRODUCEREN EN EXPORTEREN VAN OLIE.

2.       ER ZIJN 44 LANDEN DIE OLIE PRODUCEREN MAAR ALLES IS VOOR LOKALE CONSUMPTIE GEBRUIKT.ZE OOK IMPORTEREN KLEINE HOEVEELHEID OLIE OP KEER INDIEN NODIG.

3.       ER ZIJN 175 LANDEN DIE NETTO-IMPORTEUR VAN OLIE.

TOP 15 OLIE PRODUCERS(MBPD)

RUSLAND 9,50

SAOEDI-ARABIË 8,40

USA 5.50

IRAN 4,00

CHINA 3,80

CANADA 2.60

MEXICO 2.60

UAE 2,40

KOEWEIT 2,40

IRAK 2,40

VENEZUELA 2.30

NIGERIA 2.20

NOORWEGEN 2.20

ANGOLA/BRAZILIË 2,00

TOP 15 OLIE EXPORTEURS (MBPD)

SAOEDI-ARABIË 6.4

RUSLAND 5.4

IRAN 2.2

NIGERIA 2.0

UAE 2.0

IRAK 1.9

ANGOLA 1.8

NOORWEGEN 1.8

CANADA 1.4

KAZAKISTAN 1.4

KOEWEIT 1.4

MEXICO 1.3

VENEZUELA 1.3

ALGERIJE 1.3

LIBIË 1.2

TOP 15 OLIE IMPORTEURS (MBPD)

USA 11,8

JAPAN 5.4

CHINA 5.0

KOREA 3.5

INDIA 3.0

DUITSLAND 3.0

HOLLAND 2.8

FRANKRIJK 2.5

ITALIË 2.1

SPANJE 1.9

THAILAND 1.7

VERENIGD KONINKRIJK 1.5

CANADA 1.2

BELGIË 1.2

TOTALE EU 8,7

OPMERKING: ALLE GEGEVENS IS BIJ BENADERING

ENKELE INTERESSANTE FEITEN:

1.       USA IS DE DERDE GROOTSTE PRODUCENT MAAR DE GROOTSTE IMPORTEUR VAN OLIE.

2.       MEER DAN 50% VAN DE OLIE-EXPORT VAN OORSPRONG ZIJN UIT HET MIDDEN-OOSTEN.

EXPORT-LAND MODEL (ELM)

ZOALS EERDER IS BESPROKEN DAT ONGEVEER 66% VAN ‘S WERELDS OLIE IS IN HET MIDDEN-OOSTEN EN MEER DAN 50% VAN DE TOTALE WERELDBEVOLKING UITVOER ZIJN VAN DIT GEBIED VAN HOGE INSTABILITEIT. ALS DE UITVOER VAN DIT GEBIED WORDEN VERLAAGD DAN DE WERELD DE ECONOMISCHE ZAL SYSTEEM INSTORTEN.DE TOEKOMST EXPORT VOORSPELLING IS ZEER SLECHT EN WE KUNNEN VERWACHTEN DAT ERNSTIGE BEPERKINGEN DOOR 2015.THIS IS GEBASEERD OP EEN MODEL GENAAMD DE “EXPORT LAND MODEL” DEVOLPED DOOR JEFFERY BROWN EN SAM FOUCHER.

GEGEVENS OVER PRODUCTIE VAN OLIE EN OLIE-EXPORT (MBPD)

JAAR totale productie totale uitvoer (GNE) totale uitvoer(ANE)

2005        75.00                 45.40                         40.00

2010        72.00                 42.70                         35.00

2015        68.00                 34.00                         23.00

DEZE GRAFIEK IS DE MEEST BELANGRIJKE GEGEVENS VOOR ONZE LEVENSSTIJL AS WORDEN HIERONDER NADER VERKLAARD.

GNE = GLOBALE NETTO-UITVOER

ANE = BESCHIKBAAR NETTO-UITVOER NA VERGADERING INVOER VAN CHINA + INDIA

LATEN WE ANALYSEREN DE BOVENSTAANDE GRAFIEK EN VERBINDING TE MAKEN MET DE OLIE EXPORTEURS/IMPORTEURS GRAFIEKEN HIERBOVEN.

ZOALS uiteengezet leeftijd die als OLIEVELDEN eerder het tarief stromen van olie dalingen.DIT BETEKENT DAT ELK JAAR DE OLIE-EXPORTEURS MINDER OLIE PRODUCEREN ZAL. ALLE EXPORTEURS VAN OLIE IN HET MIDDEN OOSTEN HEBBEN GROEIENDE BEVOLKING EN EEN HELEBOEL EXTRA OLIE VERBRUIKEN VOOR HUN BINNENLANDSE BEHOEFTEN.HET MIDDEN-OOSTEN HEEFT GEEN KOLEN, WATERKRACHT OF NUCLEAIRE INSTALLATIES VOOR ELEKTRICITEIT.OLIE VERBRANDEN ZIJ VOOR ELEKTRICITEIT.DE VRAAG NAAR ELEKTRICITEIT GROEIT IN EEN ALARMEREND TEMPO SINDS ALL GEBOUWEN VOORZIEN VAN AIRCONDITIONING ZIJN. IS ER TEKORT AAN WATER EN ALLE LANDEN ONTZILTEN VAN ZEEWATER NAAR SCHOON DRINKWATER TE BIEDEN AAN DE BURGERS.ONTZILTING IS ZEER ENERGIE-INTENSIEVE.

IN DE AFGELOPEN PAAR JAAR IMPORT VAN OLIE NAAR CHINA + INDIA DRASTISCH GESTEGEN:

IN 2005 CHINA+INDIA GEÏMPORTEERD 5 MBPD

IN 2010 CHINA+INDIA GEÏMPORTEERD 7.60 MBPD (TOENAME MET 50% IN 5 JAAR)

IN 2015 ZAL CHINA+INDIA 11 MBPD (NAAR SCHATTING) IMPORTEREN

DUS de vraag IS dat ANE (zie grafiek) IN IS 2015 alleen 23MBPD.TEGEN DIT ALS WE DE HUIDIGE INVOER VAN USA + EU + JAPAN TOEVOEGT ZAL DE DRIE GEBIEDEN ALLEEN BEHOEFTE 26MBPD.(ZIE GRAFIEK).WAT OVER DE REST VAN DE WERELD?????ZUID-AMERIKA, AFRIKA, ZUID-OOST-AZIË, AUSTRALIË. HOE ZAL DE SAMENLEVING OVERLEVEN???

Als u de grafiek zorgvuldig BESTUDEREN dan GNE IN 2015 IS 34 MBPD maar de TOP 7 importeurs zelf VERBRUIKEN 35MBPD IN 2010.WHAT ongeveer 2015 wanneer ze meer nodig hebben???

WE MOETEN VINDEN EEN NIEUWE SAOEDI-ARABIË VAN OLIE OM DE TWEE JAAR OM TE VOLDOEN AAN DE EIS VAN DE TOEKOMST.

PROBLEMEN, VRAGEN, ANTWOORDEN EN DE TOEKOMST

1. ZIJN ER EVENTUELE OPLOSSINGEN VOOR HET PROBLEEM?

    NEE, ER IS GEEN OPLOSSING. DE ENIGE OPLOSSING IS AANPASSING AAN EEN WERELD VAN MINDER OLIE

2. ZAL DE MENSHEID OVERLEVEN DEZE CRISIS?

   JA, DE MENSHEID ZAL OVERLEVEN DE CRISIS, MAAR DE BEVOLKING VAN DE PLANEET ZAL DALEN TOT ONGEVEER 2-2,5 MILJARD MENSEN VAN ONZE HUIDIGE 7 MILJARD.

3. WAT ZIJN DE KANSEN VAN OVERLEVING IN BELGIË?

    DE KANS OP OVERLEVING IN BELGIË ZIJN HOGE MITS U BEREID BENT OP VOORHAND TE VOLDOEN AAN DE CRISIS.

4. HOE VEEL TIJD WE HEBBEN?

    PER ELM boven MAXIMUM IS 2015 al dingen zullen zeker beginnen steeds slecht veel vóór.

5. HOE KUNNEN WIJ VOORBEREIDEN?

DE VOORBEREIDEN IS EEN COMMUNAUTAIRE INSPANNING.DIT KAN NIET ALLEEN WORDEN GEDAAN. U kunt CONTACT ME ravi.uppal4@gmail.com voor meer informatie, lezingen enz. Alle diensten zijn kosteloos.

WEES NIET BANG WORDEN VOORBEREID

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!