Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Paul Vandoorne

Schrijft over:
De grote vraagstukken over de sombere toekomst van onze wereld, zoals de opwarming van de Aarde, de nucleaire dreiging, de economische zeepbel die op barsten staat, de uitputting van onze natuurlijke bronnen en nog enkele andere zaken waar we het antwoord niet op vinden.

Bio

Socioloog met een kritische visie op de samenleving.

Het Wereldvoedselprogramma: een haalbare kaart of wishful thinking?

Zou men armoe lijden door een mondje meer? Dit schreef René De Clercq in zijn gedicht Hemelhuis, vlak voor zijn idyllisch wereldbeeld aan flarden geschoten werd toen enkele jaren nadien de eerste wereldoorlog uitbrak.  Toen René De Clercq zijn poëtische woorden neerschreef, omstreeks 1911, bedro...

Leggen we de lat niet te hoog voor onze politici?

Ik heb medelijden met onze politici. Ze hebben een zwaar beroep. Voor wat mij betreft mogen ze gerust vervroegd met pensioen gaan, terwijl wij met z'n allen langer blijven werken.  Je moet het maar doen: geen enkele oplossing vinden voor eender welk probleem in onze samenleving, maar toch genood...

Honderd jaar communisme in China

In 2021 viert de Chinese communistische partij haar honderdste verjaardag. De kritische vraag hierbij is wat er precies te vieren valt, als je bedenkt dat de leiders achter deze ideologie systematisch de ene beleidsfout na de andere maken en daarmee niet alleen de toekomst van hun eigen land, maa...

BE-ALERT: meteen verwittigd worden in geval van ramp.

De federale overheid lanceerde deze week BE-ALERT, een systeem waarbij burgers maximaal vijf adressen kunnen opgeven om via sms meteen verwittigd te worden wanneer zich in de buurt van één van die vijf plaatsen een rampsituatie voordoet.  Klinkt allemaal goed, maar er is één knelpunt: vooraleer ...

Oosterweelverbinding: “alternative facts” in de Vlaamse begroting

De kostprijs voor de Oosterweelverbinding wordt door de Vlaamse regering geraamd op 3,6 miljard euro. Althans, dat is het bedrag dat men in de begroting wil inschrijven. De ervaring leert ons jammer genoeg dat onze beleidsvoerders bij grote projecten de kosten bij aanvang vaak veel te laag inscha...

Een duurzame economie in China?

Soms zeggen cijfers veel, soms zeggen cijfers weinig en soms zijn cijfers gewoon misleidend.  Neem nu bij voorbeeld de levensverwachting in China. Sinds de jaren zestig is die verdubbeld. Ja, je leest het goed: gewoon verdubbeld. In 1960 was de gemiddelde levensverwachting van een Chinees 36 jaa...

China, de reus op lemen voeten

Los van alles wat John Maynard Keynes en Milton Friedman ooit geschreven hebben, geldt in de economie eigenlijk maar één enkele wetmatigheid: de wet van vraag en aanbod. De prijs van de producten die verkocht worden en de hoeveelheid verkochte producten worden bepaald door een evenwicht tussen vr...