Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

de Onafhankelijke Vakbond
Neutr-On

Schrijft over:
arbeidsrecht, sectoren, politieke filosofie, rechten van de mens

Bio

een onafhankelijke vakbond

Werkgebied

arbeidsrecht, politieke filosofie

Hoe  FORD-toeleveranciers steunen?

Besten, Als je de schrijnende omstandigheden waain de FORD-toeleveranciers hun rechten proberen te verdedigen leest, o.m. om deze site, stelt zich de vraag: "Hoelang kunnen die mensen het nog volhouden?". Zij staan elke dag op de barricaden, maar hebben geen stakingsvergoeding! De...

Stages in TSO en BSO

Minister van Onderwijs Pascal Smet wil een verplichte bedrijfsstage invoeren in het tso en bso. De stage moet de leerlingen beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Voor het aso is Smet geen voorstander van een verplichte stage. De invulling van de stages mogen de scholen zelf bepalen...

Katholieken steeds minder betrouwbaar

katholieken steeds minder betrouwbaar,Geachte Heer Deville,Het dossier van de heer XXX is onze organisatie en me zelf zeer goed bekend. Na herhaalde pogingen van bemiddeling werd de zaak voorgelegd aan de Kamer van Beroep voor het gesubsidieerd vrij onderwijs. De samenstelling va...