De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Katholieken steeds minder betrouwbaar

Katholieken steeds minder betrouwbaar

maandag 12 november 2012 22:06
Spread the love

Standaard


katholieken steeds minder betrouwbaar,

Geachte Heer Deville,

Het dossier van de heer XXX is onze organisatie en me zelf zeer goed bekend. Na herhaalde pogingen van bemiddeling werd de zaak voorgelegd aan de Kamer van Beroep voor het gesubsidieerd vrij onderwijs. De samenstelling van deze commissie is paritair inrichtende machten-vakbondsafgevaardigden. De Kamer wordt voorgezeten door een door de beide geledingen aangeduide onafhankelijke voorzitter i.c. Prof. Em. Raf Vanderstegen. De voorzitter heeft in het geval van staking van stemmen een doorslaggevende stem.
Het dossier van de heer XXX is tot driemaal toe ingeleid bij deze instantie. Telkens heeft men geoordeeld dat het standpunt van de heer XXX niet kon worden gevolgd. U zult ook willen opmerken, gezien de stemmenverhouding, dat vertegenwoordigers van de vakbonden de beslissing mee hebben onderschreven. Omdat de uitspraken openbaar zijn, zend ik u bij afzonderlijke zending kopie van de drie beslissingen.
U zult willen begrijpen dat de interne procedures op een correcte manier zijn gevoerd en uitgeput en voor het VSKO dit dossier afgesloten werd.

Mag ik tenslotte kanttekeningen plaatsen bij een organisatie*, die beweert de belangen van personen te behartigen en vertrekt van volgende premissen:
– De pestwetgeving is een slechte wetgeving
– De Kamers van Beroep doen hun werk niet goed
– Zowel inspecteurs, inrichtende machten en preventieadviseurs nemen hun verantwoordelijkheid niet
– Justitie in België doet zijn werk niet zoals het hoort.

Niet alleen ondergraven dergelijke ‘uitgangspunten’ de essentie van een democratische samenleving, daarenboven en niet in het minst doen ze onrecht aan aan alle personen, die met inzet, gedrevenheid en deskundigheid hun opdracht naar best vermogen willen invullen.

Met oprechte groeten,
Mieke Van Hecke

Hoe belachelijker kan een antwoord zijn?

* het gaat hier over het antipestteam dat wou bemiddelen
www.antipestteam.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!