De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stages in TSO en BSO

Stages in TSO en BSO

dinsdag 13 november 2012 19:32
Spread the love

Minister van Onderwijs Pascal Smet wil een verplichte bedrijfsstage invoeren in het tso en bso. De stage moet de leerlingen beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Voor het aso is Smet geen voorstander van een verplichte stage.

De invulling van de stages mogen de scholen zelf bepalen. Zo komt er bijvoorbeeld geen minimumduur. Ook voor het vinden van de stageplaatsen moeten ze zelf instaan. Een stage voor leerlingen in het aso is volgens Smet misschien zinvol maar praktisch niet haalbaar.  De bedrijven zijn niet in staat om voor alle leerlingen in Vlaanderen een stage te organiseren.

Smet vindt stages trouwens niet alleen belangrijk voor leerlingen. Ook leraren moeten samenwerken met de bedrijfswereld.  Dat kan gaan van bedrijfsbezoeken, ontmoetingen met bedrijfsleiders, over bedrijfsstages en andere vormen van werkplekleren.

De stageverplichting wordt onderdeel van het onderwijsdecreet 23, dat in het voorjaar door het parlement wordt behandeld. In het schooljaar 2013-2014 kan het decreet van kracht worden.

Uit een onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) blijkt dat 69 procent van de KMO’s aangeeft de afgelopen twee jaar bij hun zoektocht naar nieuw talent één of meerdere werknemers te hebben aangeworven die net de schoolbanken verlaten hadden. Doorgaans ging dit ook gepaard met positieve gevolgen, deze starters zijn immers gemotiveerd, mondig en leergierig.

Vele van de KMO’s geven echter ook wel aan dat deze jongeren vaak geen realistische kijk hebben op de taakomschrijving, het verwachte loon en de extralegale voordelen. Ze schatten hun startsalaris bijvoorbeeld 300 tot 600 euro netto hoger en verwachten vaak vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst te kunnen beschikken over  een computer of bedrijfswagen.

Om deze ‘wereldvreemdheid’ te verhelpen pleit het NSZ dan ook voor de invoer van een verplichte bedrijfsstage voor jongeren, zodat jongeren die nu uit het onderwijs afzwaaien een meer concrete kijk hebben op jobinhoud en verloning.

Ook voor leerkrachten pleit het NSZ voor verplichte bedrijfsstages. Onderwijs- en bedrijfswereld staan vandaag te ver van elkaar af. En precies hier situeert het NSZ grotendeels het gebrek aan een realistisch beeld bij de pas afgestudeerden.

Zeker jongeren uit het technisch- (TSO) en beroepsonderwijs (BSO) moeten zo goed mogelijk worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Zeker hier is er nood aan een sterk partnerschap tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Daarnaast zouden sommige leerkrachten weigerachtig staan tegenover het volgen van een bedrijfsstage. Redenen hiervoor zijn dat ze hun collega’s niet willen opzadelen met een vervanging, of er is de angst dat leerlingen tijdens de afwezigheid van de stagelopende leerkracht achterstand zullen oplopen. Leerkrachten die wel positief reageren, geven aan dat zij de stage-ervaringen op een positieve manier kunnen gebruiken tijdens hun lessen. Ze voelen zich gesterkt als leerkracht en kunnen meteen ook realistische voorbeelden uit het werkveld in hun lessen integreren. De leerlingen ervaren deze leerkrachten ook als meer betrouwbaar en een pak deskundiger in hun vakdomein, waardoor de relatie leerkracht-leerling kan verbeteren. Ook hier is het eerder aangewezen dat leerkrachten uit het technisch- en beroepsonderwijs de mogelijkheid krijgen om een bedrijfsstage te volgen.

Voor wie uit het bedrijfsleven komt, moet het ook aantrekkelijk zijn om een carrière in het onderwijs te ambiëren. Vandaag is zo’n overstap financieel  niet voldoende aantrekkelijk.

De  stages zouden binnenkort binnen  het TSO en BSO worden opgenomen in een nieuw onderwijsdecreet.

Volgens Neutr-On zijn stages al lang gebruikelijk in het TSO en BSO-onderwijs en bewijst het voorstel van minister Smet dat hij weinig voeling heeft met het onderwijs.

In het voltijds BSO en TSO maken leerlingenstages al op veel plaatsen een wezenlijk deel uit van de opleiding. Ze verstevigen de band tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De beslissing ligt wel bij de scholen, want het komt, in het huidige onderwijsdecreet,  niet aan de overheid toe om stages, als pedagogische methode, op te leggen.

Volgens Neutr-On moeten deze stages ook binnen het schooljaar georganiseerd blijven zowel voor technisch leraars (binnen de lesuren en binnen de opdrachturen) als voor leerlingen. En dus niet tijdens de vakanties. Behalve als ze behoorlijk betaald worden als studentenwerk of vakantiejob. Want het kan niet de bedoeling zijn om goedkope arbeidskrachten te leveren  aan de ondernemingen. Ook moet er een duidelijke ongevallenverzekering voorzien worden en de juiste beschrijving van wie welke verantwoordelijkheden draagt.

                            https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/189328

take down
the paywall
steun ons nu!