Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stop de brutale onderdrukking van de Afghaanse vrouwen!

De strijd voor de emancipatie van de onderdrukten waar ook ter wereld, vormt een permanent en prioritair aandachtspunt in de actie van het Masereelfonds. De eerbiediging van de menselijke waardigheid van minderheden en van geminoriseerde groepen verdient hierbij de bijzondere aandacht van het Fon...

De syndicale vrijheid of de strijd, die nimmer gestreden is.

De strijd loont. Met de dubbele wet van 24 mei 1921 kwam een (te laat) einde aan een decennialange repressie van de syndicale vrijheid en van de werkstaking. Honderden arbeiders hadden hun vrijheid en hun leven veil gehad voor het recht zich vrij te kunnen organiseren in vakorganisaties en vr...

OPEN CALL: L’IDEE Verbeeld de toekomst

In 2021 viert het Masereelfonds zijn vijftigjarig bestaan. Net zoals in het allegorische boek ‘L’Idée’ van onze naamgever Frans Masereel (1920), willen we een ode brengen aan hen die aan de norm ontsnappen. Aan hen die via nieuwe ideeën, de toekomst van de maatschappij van koers doen keren. Nu, o...

Dociel Vlaanderen: selectief besparen om beter te onderdrukken

Geschreven door Marc Rigaux, de auteur  leidde tot aan zijn opruststelling in 2015 de onderzoeksgroep “Sociale concurrentie en recht” van de Universiteit Antwerpen, waar hij ook Arbeidsrecht doceerde. Hij was gedurende meer dan dertig jaar voorzitter van het Instituut voor Samenwerking tussen Uni...

Dociel Vlaanderen: selectief besparen om beter te onderdrukken.

Geschreven door Marc Rigaux, zal verschijnen in Aktief (jrg 1/2020), ledenblad van het Masereelfonds. Hieronder volgen enkele kanttekeningen bij het recent neoliberaal en Vlaams-nationalistisch regeerakkoord. Dit akkoord illustreert hoe de afscherming van het winstbejag en de identitaire heerszu...

Ik hoef er geen doekjes om te winden dat seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens verschillende situaties voorkomt, bijvoorbeeld in het uitgaansleven of op de werkvloer. Ervaring leert me dat het zelfs gebeurt in dagelijkse situaties, zoals op een klaarlichte dag in het station of op weg naar ...

Solidair tot in de kist

Het zijn drukke tijden voor erkende, of nieuw te erkennen, organisaties. Om hun structurele werkingsmiddelen als sociaal-culturele volwassenorganisatie te behouden voor de komende vijf jaar, moeten zij voor eind december een nieuw beleidsplan indienen. En de lat hiervoor ligt hoog. Vanuit het bu...