Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat is het leven toch beire!

Ja, want alles moet toch geestig, luchtig, losbandig, lichtzinnig, lustig, beire, neig,...zijn? Wat is er in godsnaam aan de hand als we de losse handjes van een koereur belangrijker vinden dan de afbouw van ons sociaal zekerheidssysteem?!?! Als we voetbal belangrijker vinden dan de ...

Wat zijn wij toch gemakkelijk

Ja, we zijn verontwaardigd: als iets, dat in ons eigen belang is, niet lukt.De socialistische betekenis van verontwaardigd zijn is dus aan het verdwijnen. Of nemen we het woord vrijheid, waar ik dan een socialistische invulling probeer aan te geven zoals bij persvrijheid(een journali...

AZ Groeninge, waar centen belangrijk zijn

AZ Groeninge, waar centen belangrijk zijn! Mijn man had acute psychische gezondheidsproblemen. Na een paniekerige telefoon naar zijn huisdokter, belde ik naar zijn neuroloog in AZ Groeninge. Ik legde hem de situatie uit en vroeg, nog steeds in paniek, wat ik moest doen om mijn man t...