De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat zijn wij toch gemakkelijk
Bachelor graduaat master universiteit sociaal geëngageerd vrijheid broederlijkheid consumptie luxe spilzucht verontwaardiging -

Wat zijn wij toch gemakkelijk

zondag 7 april 2013 20:38
Spread the love

Ja, we zijn verontwaardigd: als iets, dat in ons eigen belang is, niet lukt.De socialistische betekenis van verontwaardigd zijn is dus aan het verdwijnen. Of nemen we het woord vrijheid, waar ik dan een socialistische invulling probeer aan te geven zoals bij persvrijheid(een journalist die probeert een objectieve verslaggeving van een oorlog te doen zonder politieke inmenging, om wreedheden te verdoezelen) en gelinkt aan gelijkheid, broederlijkheid (solidariteit). Tegenwoordig wordt bij het woord vrijheid iets anders gedacht: egoïsme en eindeloos, grenzeloos, schaamteloos doen en nemen wat we willen. Laat ons niet vergeten dat de marketingmannen daar ook ferm hun deel in doen. Hoe vaak horen we niet: Mijn vrijheid! Ik! Mijn! Waar zijn de woorden verantwoordelijkheid, solidariteit, broederlijkheid, gelijkheid gebleven??? Oh ja, die woorden gebruiken we toch? Van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur en het moet dan nog passen binnen ons eigen kraam. O wee, diegene die ook maar één woord van kritiek levert, dan wordt het weer: mijn zelfzorg, mijn zelfontplooiing, …En dan heb ik het over die sociaal geëngageerde organisaties, die ook steeds meer ‘vermarketingen’. Laten we die specifieke sociaal geëngageerde organisaties eens onder loep nemen. Aan het hoofd staat meestal iemand met een ‘masterdiploma(universiteitsdiploma)’. Voor minder geraak je gewoon niet in de leiding van zo’n organisatie. Vervolgens heb je dan een ‘teamleider’,meestal ook met een ‘masterdiploma’, of toch minimum een ‘bachelordiploma (graduaatsdiploma)’. Dan heb je het trapje eronder de consulenten met een ‘bachelordiploma’ (zijn we nog mee?), hun administratief medewerkers nog een letterlijk trapje eronder met een (hoe meer we ‘zakken’, hoe meer gewoon -en gelukkig maar- de taal en de mensen worden) ‘secundair’ (middelbaar) diploma en dan de vrijwilligers (die ‘o wee’ geen diploma hebben hé, dus eigenlijk niet meetellen, die hebben niet diezelfde bekwaamheid als wij, dankzij de democratisering van het onderwijs genietende,yuppies). Ik zou denken dat het voldoende is om het hart op de juiste plek te hebben, maar in het bureaucratische België (waar door de ‘intrede van de beschaving ahum’ de bureaucratie boven de menselijkheid kwam te staan) is dat helaas niet voldoende. Je moet eerst 1000 getuigenschriften en diploma’s kunnen voorleggen die (en dat is het bewijs?) ‘bewijzen’ dat je zorgzaam, integer,verantwoordelijk en respectvol met mensen omgaat en dat je door de eindeloze (terwijl je daar tijd aan besteedt, ben je dus niet bezig met een zorgzame, integere, verantwoordelijke en respectvolle omgang met mensen) papierberg kunt geraken. Waar is de tijd dat de meeste organisaties écht sociaal geëngageerd waren, opgestart door de vrijwilligers (omdat zij niet over de subsidies beschikten om gediplomeerden als beroepskracht aan te werven), die dag en nacht,met hart en ziel, voor hun vereniging werkten (en geen eindeloze papierberg bij hielden)? Niet van 9 tot 12 en van 13 tot 17, om zich dan weer vlug te gaan wentelen in de luxe, de eindeloze consumptie,spilzucht en graaizucht? Want wat zijn we toch weer sociaal geëngageerd geweest vandaag, dat verdient een wijntje uit Zuid-Afrika (want daar dient globalisering toch voor?). Laten we dat vieren via onze bourgeois levensstijl na onze werkuren. Oh wacht, vlug nog even de kindjes van de methodeschool gaan halen, niet beseffende dat die scholen meest bevolkt worden door kindjes van gediplomeerde, met bakfietsen rijdende, vol zelfontplooiing, diëtende, bloggende, van theater,optredens en vrijheid genietende middenklassers. Dat de ouders,grootouders,… van die middenklassers zichzelf vol engagement en overtuiging weggecijferd hebben voor de sociale strijd, het stemrecht, een onderwijs voor iedereen, … dat komt niet in hen op? Dat het aantal armen en mensen die honger hebben, stijgt (niet alleen van 9 tot 12 en van 13 tot 17)? Dat heel veel kinderen gewoonweg nog geen onderwijs hebben? Dat het woord gelijkheid in heel veel landen zelfs niet uitgesproken moet worden? Dat in veel landen mensen sterven door een griep? Water niet voor iedereen toegankelijk is? Dat dieren nog massaal mishandeld worden, alhoewel wij ook een zoogdier zijn en denken daarboven te staan? En zoveel meer… zuchtzuchtzucht(terwijl in mijn zetel, met een grote zak chips, achteroverleunend,kijkend naar de 1.000.000ste stervende in Congo, ons land van de Belgische kolonialen). Want we hebben de vrijheid om ontspanning te nemen, iets te eten naar onze goesting en onverschillig tv te kijken (in onze retro-zetel met onze retro-kledij aan), toch?

take down
the paywall
steun ons nu!