Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaamse Visveiling komt beloften niet na

Na een lange, heftige concurrentiestrijd tussen de verschillende Vlaamse vismijnen kwam de NV Zeebrugse Visveiling als winnaar uit de bus. Zowel de vismijn van Oostende als deze van Zeebrugge waren nu in handen van de kapitaalbezitters rond de figuur van Marie-Jeanne Because-Pieters....

De essentie van het pangasiusschandaal te Zeebrugge

In november werd er tussen Vietnam en Vlaanderen een contract afgesloten. Vanaf volgend jaar zou de Europese distributie van de Vietnamese pangasius in Zeebrugge gecentraliseerd worden. Pangasius, een vissoort die in de Mekong gekweekt wordt, komt op de diepvriesmarkt nogal eens teg...

Tot in de kist

Tot in de kist ‘Wie op z’n twintigste geen communist was, is nooit jong geweest’.  In mijn persoonlijk opgestelde klassement van de giftigste uitspraken aller tijden neemt die zin een toppositie in. Giftig is hij vooral omdat het vervolg zich laat raden: ‘Wie op zijn veertigste nog ...

Gore taal

Onlangs las ik van Victor Klemperer het merkwaardige boek LTI, afkorting van Lingua Tertii Imperii, waarin hij nauwgezet de taal van het Derde Rijk onder de loep neemt. Klemperer moet zich als Jood koest houden van het begin van de jaren dertig tot midden de jaren veertig.  Hij schri...

Over de memoires van Jef Turf

Ouder wordend ervaar ik een toenemend plezier bij het lezen van memoires en (auto)biografieën. Dat komt doordat er hoe langer hoe meer levensbeschrijvingen gepubliceerd worden van tijdgenoten. Die gaan over situaties die we zelf beleefd hebben, gedragen door mensen die we min of meer...

Voil janetten en identiteit

Het Vrije Visserijblad van mei publiceert een essay waarin ik pleit voor het ontwikkelen van een meerduidige en open identiteit in de laatste gemeenschap van beroepsjagers die Vlaanderen kent, de visserij. In dat stuk heb ik het over het symbolische en het imaginaire en over het bela...

Een imaginaire identiteit voor de XXIste eeuw

I. — Een man legt een vijver aan. Hij koopt een vijverbak, waterplanten en vissen. De bak graaft hij in op een plaats waar de zon een halve dag schijnt. Hij vult de kuip met water, planten en vis. Er ontstaat een biotoop. Met plezier kijkt de man toe hoe in de tuin nieuw leven gedijt...

Het Europese fiscaal pact, een sterk staaltje van klassenstrijd

Het nieuwe Europese begrotingsverdrag, het fiscaal pact, onderstreept eens te meer de reactionaire politiek van de Unie. Is het niet zo dat historische ervaringen ons aantonen dat een beginnende recessie verergert wanneer er in de overheidsuitgaven gesneden wordt? Laten hedendaagse v...

Sinds enkele jaren beheersen de termen duurzame ontwikkeling, verduurzaming van de economie, duurzaam ondernemen en duurzame groei het economisch debat. Maar leidt het ons ook ergens naar? In 1972 verscheen een boekje dat insloeg als een bom. Het werd inmiddels al  in 37 talen verta...

Tunesië, Egypte, Griekenland… Beelden van mensen in opstand.  Het zijn beelden die ervan getuigen dat mensen zich niet neerleggen bij het bestaande. Het zijn beelden die tonen dat de opstand actueel is, dat het verzet tegen de machtigen een toekomst heeft en dat het niet iets uit het...

Load More