Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een pleidooi voor een confessioneel vak levensbeschouwing

Normaal gezien schrijf ik geen opiniestukken. Maar regels zijn er om gebroken te worden. Dat is één van de belangrijkste lessen die ik mijn leerlingen probeer aan te leren. Ik ben zelf immers leerkracht RKG: ik geef Rooms-katholieke godsdienst aan jonge mensen van het 3e tot en met het 6e middelb...

Waarom wijn in water veranderen?

Bijna als een wetmatigheid dook in de nasleep van een door de media als islamitisch geduide aanslag weer het oude voorstel op om de levensbeschouwelijke vakken in het Vlaamse onderwijs te herzien, en liefst van al te vervangen door een objectief-wetenschappelijk, maatschappelijk vor...