Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

In 2009 besluit BOEH!, na rijp beraad over de pro’s en contra’s, het hoofddoekverbod voor leerlingen in het Gemeenschapsonderwijs aan te vechten via gerechtelijke procedures. De argumenten pro zijn talrijk namelijk het ondraaglijke onrecht dat meisjes quasi van de ene dag op de andere wordt aange...

Een platform van middenveldorganisaties, samengebracht door BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd) en met Justice and Democracy (J&D) vzw als verzoekende partij, heeft na rijp beraad besloten om, samen met enkele leerlingen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), een verzoekschrift in te die...

persbericht 15 maart 2011

Boeh! (Baas over Eigen Hoofd) is verbaasd over het arrest van het Grondwettelijk Hof dat vandaag werd uitgesproken. Uit het arrest blijkt dat de Raad van het Go! (gemeenschapsonderwijs) volgens het Hof bevoegd is om een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens vo...

Sisterhood is powerful!

Sisterhood is powerfulSolidariteit met onze zusters in de Arabische wereld Op 8 maart, de internationale vrouwendag, brengen we hulde aan de vrouwen inde Arabische wereld. Vrouwen stonden mee aan de wieg van de mobilisaties die de dictatorialeregimes in Tunesië en Egypte ten val br...