Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een roze bril Niks zo onbetrouwbaar als het geheugen. Het is niet alleen een feit dat er mettertijd alsmaar meer gaten in de kaas komen, maar vooral: wat is het geheugen toch een vervormend, emotioneel, organisch werktuig. Al naargelang de stemming van het moment krijgen zogenaamd o...

“Erotica’s” aan de macht Het zat Gioconda Belli duidelijk hoog toen ze Het land van de vrouwen schreef. De Nicaraguaanse schrijfster maakte zich in haar romans al eerder druk over de in haar land maar al te vaak met de voeten getreden vrouwenrechten, maar ook in haar echte leven ins...

Chinese Romeo en Julia Als een van de 'vier klassieke' Chinese werken staat het bekend, het achttiende-eeuwse meesterwerk De droom van de rode kamer. Ook al is er in het westen buiten de vakgroep sinologie nauwelijks iemand te vinden die de 2.500 pagina’s heeft doorworsteld, in het ...