Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Gezinsbond

Btw-verlaging of niet, een oplossing graag en snel De financiële draagkracht van heel wat gezinnen staat enorm onder druk. In 2020 gaven gezinnen ongeveer 5% van hun inkomen uit aan energie (cijfers Statbel). Voor de armere gezinnen liep het op naar 8%. De prijzen zijn nu verdubbeld tot verdriev...

  Algemeen voorzitter Frans Schotte van de Gezinsbond: ‘Vroeger werd wel eens gezegd: wat we in Vlaanderen zelf doen, doen we beter. Maar sinds de bevoegdheid over de kinderbijslag is overgeheveld naar Vlaanderen, is dit al de zoveelste besparing terwijl andere regio’s wel blijven investe...

Gezinsbond wil dat Vlaanderen Groeipakket fundamenteel verbetert voor alle gezinnen

  De evaluatie van het Groeipakket is klaar, het Agentschap Opgroeien heeft een lijvig document van 162 pagina's aan de Vlaamse regering bezorgd. Sommige journalisten konden het evaluatierapport ook al inkijken. De Gezinsbond en andere stakeholders werden - tot hun eigen verbazing - nie...

“Vertrouwen in betrouwbare regelgeving is zwaar geschonden: compensatie voor getroffen gezinnen is nodig”

  Het Grondwettelijk Hof vernietigde artikel 42 in het Vlaamse Energiedecreet. Dat heeft grote gevolgen voor een half miljoen gezinnen met zonnepanelen in Vlaanderen: zodra ze een digitale meter hebben, verliezen ze het recht op een terugdraaiende teller. Voor goed 100.000 gezinnen is dat...

De sandwichgeneratie wordt groter: steeds meer mensen nemen tegelijk zorg op voor jongere en oudere generatie

  Wie tegelijk de zorg opneemt voor een oudere en een jongere generatie, is een ‘sandwicher’. Het zijn vrouwen of mannen die dus op hetzelfde moment in hun leven voor een jongere én een oudere generatie zorgen en die zorgtaken combineren met een betaalde baan. Ze zijn trouwens steeds met ...

  Gisteren keek Vlaanderen massaal naar de eerste reportage van PANO. Daarin bracht Goedele Devroy een reportage over gezinnen die al jarenlang wachten op een persoonsvolgend budget om de zorg voor hun kind met een handicap te betalen. Deze gezinnen hebben recht op een budget, maar de Vla...

Nieuwe methode Hobin dreigt nog meer gescheiden moeders in armoede te storten

  Sinds 10 september 2020 staat de methode Hobin online. Dat is een rekentool, ontworpen door Rob Hobin (eerste Voorzitter van het Hof van Beroep in Antwerpen) om onderhoudsbijdragen voor kinderen van gescheiden ouders te berekenen. Door de calculator gratis ter beschikking te stellen op ...

  “Voor vele Vlamingen kwamen de versoepelingen van de coronamaatregelen geen dag te vroeg. Maar 20.000 gezinnen zitten nog steeds in een lockdown. Zij wachten nog altijd op de financiële ondersteuning om de zorg te kunnen organiseren die bij hun gezin past, om buiten te komen en hun leve...

Mama’s kunnen nog geen gebruik maken van nieuwe wet rond 14 weken moederschapsrust

  Zwangere of pasbevallen mama’s die door ziekte of tijdelijke werkloosheid eerder moesten stoppen met werken, kunnen nog geen gebruik maken van de nieuwe regeling rond 14 weken moederschapsrust na de geboorte. De wet die dat garandeert, ook bij ziekte of tijdelijke werkloosheid in de laa...

Komt er coronaverlof? Gezinsbond en Ligue des familles zwaar ontgoocheld over uitblijven standpunt regering

    Gezinsbond en Ligue des familles vragen al enkele weken een specifiek verlof voor ouders met jonge kinderen of kinderen met bijzondere zorgnoden. Ze lanceerden ook een petitie die op 1 week tijd meer dan 16.000 handtekeningen opleverde. Gezinsbond en Ligue des familles zijn zw...

Load More