Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Gezinsbond

Kinderopvang is een basisvoorziening Natuurlijk is de kinderopvang een noodzakelijke voorwaarde voor ouders om te kunnen gaan werken. Het is een basisvoorziening in een goed draaiende maatschappij. Om een goede werkzaamheidsgraad te garanderen moet er dus voldoende plaats zijn in die kinderopvan...

  ‘Op die manier dragen alleenstaanden en koppels met kinderen 1 miljard euro bij aan de Vlaamse begroting. Het is eigenlijk een soort belasting op kinderen dus’, schrijft de Gezinsbond in een brief aan de Vlaamse regering. De prijs van basisproducten groeit sneller dan het groeipakket ...

"Hoog tijd om de extra middelen die Vlaanderen krijgt dankzij de overheveling van de kinderbijslag ook in het groeipakket te investeren", zegt Jeroen Sleurs, algemeen directeur van de Gezinsbond. "Het groeipakket is geen gunst of ‘strafpakket’. Het is ook niet alleen een middel om de kinderarmo...

Het Netwerk tegen Armoede, SAAMO, Welzijnszorg, Levl, de Gezinsbond, vzw Krijt, de Vlaamse Scholierenkoepel en academici Ides Nicaise en Michel Vandenbroeck zetten zich in om gezinnen in armoede en scholen te ondersteunen in de strijd voor betaalbaar onderwijs voor iedereen. Zij verenigen zich ...

Btw-verlaging of niet, een oplossing graag en snel De financiële draagkracht van heel wat gezinnen staat enorm onder druk. In 2020 gaven gezinnen ongeveer 5% van hun inkomen uit aan energie (cijfers Statbel). Voor de armere gezinnen liep het op naar 8%. De prijzen zijn nu verdubbeld tot verdriev...

  Algemeen voorzitter Frans Schotte van de Gezinsbond: ‘Vroeger werd wel eens gezegd: wat we in Vlaanderen zelf doen, doen we beter. Maar sinds de bevoegdheid over de kinderbijslag is overgeheveld naar Vlaanderen, is dit al de zoveelste besparing terwijl andere regio’s wel blijven investe...

Gezinsbond wil dat Vlaanderen Groeipakket fundamenteel verbetert voor alle gezinnen

  De evaluatie van het Groeipakket is klaar, het Agentschap Opgroeien heeft een lijvig document van 162 pagina's aan de Vlaamse regering bezorgd. Sommige journalisten konden het evaluatierapport ook al inkijken. De Gezinsbond en andere stakeholders werden - tot hun eigen verbazing - nie...

“Vertrouwen in betrouwbare regelgeving is zwaar geschonden: compensatie voor getroffen gezinnen is nodig”

  Het Grondwettelijk Hof vernietigde artikel 42 in het Vlaamse Energiedecreet. Dat heeft grote gevolgen voor een half miljoen gezinnen met zonnepanelen in Vlaanderen: zodra ze een digitale meter hebben, verliezen ze het recht op een terugdraaiende teller. Voor goed 100.000 gezinnen is dat...

De sandwichgeneratie wordt groter: steeds meer mensen nemen tegelijk zorg op voor jongere en oudere generatie

  Wie tegelijk de zorg opneemt voor een oudere en een jongere generatie, is een ‘sandwicher’. Het zijn vrouwen of mannen die dus op hetzelfde moment in hun leven voor een jongere én een oudere generatie zorgen en die zorgtaken combineren met een betaalde baan. Ze zijn trouwens steeds met ...

  Gisteren keek Vlaanderen massaal naar de eerste reportage van PANO. Daarin bracht Goedele Devroy een reportage over gezinnen die al jarenlang wachten op een persoonsvolgend budget om de zorg voor hun kind met een handicap te betalen. Deze gezinnen hebben recht op een budget, maar de Vla...

Load More