Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

FAN

  Met zijn invasie schond het Russische leger naar letter en geest het Handvest van de Verenigde Naties. Sindsdien staat de teller op 500.000 doden en gewonden, soldaten en burgers, Oekraïners en Russen. Onverstoorbaar tikt de dodenklok verder. Inmiddels zijn we gaan wennen aan de vreseli...

Vijay Prashad en Frank Barat: ‘De sociale strijd is wat ons mensen maakt’

  Frank Barat en Vijay Prashad vertellen over hun persoonlijke ervaringen met deelname aan de sociale strijd. "Het is OK om te twijfelen, om bang te zijn. Nederlagen zijn er altijd geweest. Je weet nooit dat je protest zal slagen, maar alle grote historische overwinningen tegen het koloni...

  ‘Vlees, melk en eieren zijn niet goed voor je gezondheid. Veehouderij is belastend voor het milieu’. De toenemende negatieve verhalen rond het aandeel van de zuivel- en vleessector aan klimaatverandering hebben een impact op de veehouderij. Niet onbelangrijk om weten is dat het een sect...

Mukiibi (36) herinnert zich nog goed wanneer hij voor het eerst naar het land werd gestuurd om er te ploegen en te oogsten: het was een straf omdat hij zich op school had misdragen. Maar in de plaats van de straf te haten, vond hij het fantastisch om met zijn handen in de aarde te wo...

  Sommige hoogtepunten uit het culturele jaar mag een mens niet aan zich laten voorbij gaan. Ik ben zo blij dat ik twee van de laatste tickets heb kunnen bemachtigen voor het optreden van het blazersorkest van het Russische leger in de Henri Le Boeufzaal van Bozar. Topmuzikanten, raken ge...

  Besparen onwerkbaar maken, boze mensen Terwijl Brussel volop in de MIVB (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel) investeert, hinkt De Lijn achterop. Er kwamen wel nieuwe lijnen, maar het exploitatiebudget groeide niet navenant. Van 2009 tot 2020 steeg het exploitatieb...

  Na meer dan 6 jaar strijd, zonder ooit enig gehoor gekregen te hebben van de beleidsverantwoordelijken voor migratie, richt de coördinatie van mensen zonder papieren zich nu rechtstreeks tot de Belgische burgers, die hun vrienden, hun buren en hun collega’s zijn. Met een open brief en e...

  Vrouwen vervullen een sleutelrol in de landbouwproductie maar worden genegeerd bij het nemen van beleidsbeslissingen. Vrouwen mee aan tafel vragen bij beleidvorming kan het halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) versnellen en ervoor zorgen dat de wereldbevolking weldoo...

WeAreBelgiumToo zijn de inwoners van deze uit de kluiten gewassen stad die vragen om erkenning aan de overheid. WeAreBelgiumToo is een platform van solidariteit: meer dan 100 organisaties uit verschillende sectoren, en vooral meer dan 25.000 burgers, die een redelijke vraag van hun medebewoners o...

  Wat is diploma-erkenning nu eigenlijk? Een diploma helpt je om een job te vinden die aansluit bij je opleidingsniveau waardoor je meestal ook in een hogere loonschaal terecht komt. Het National Academic and professional Re cognition and Information Centre (NARIC) erkent in België...

Load More