Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

BEWEGING
Beweging

Bio

VOOR EEN STRIJDBARE EN POLITIEK ONAFHANKELIJKE CHRISTELIJKE ARBEIDERSBEWEGING.  Beweging is een groep militanten en vrijgestelden die opkomt voor een strijdbare, sociale en politiek onafhankelijke opstelling van de christelijke arbeidersbeweging. CONTACTADRES: beweging.strijdbaar@gmail.com

Werkgebied

De wortels van Beweging liggen in 1978 toen ACW en MOC op een congres gezamenlijk de ‘Fundamentele Doelstellingen’ neerlegden. In 1979 werd dit document voor Vlaanderen concreter gemaakt tijdens het congres ‘Welzijn in Solidariteit’. In 1979 werd de Werkgroep Kongresbesluiten (WKB) opgericht. De werkgroep wilde er voor zorgen dat de radicale analyse en de doelstellingen van het congres ook in de praktijk werden omgezet. Bijzondere aandacht ging uit naar ‘de vraag naar politieke machtsvorming’, of ‘het bevorderen van een arbeidsgerichte politieke opstelling’. In 1982, '84 en '85 organiseerde WKB druk bijgewoonde samenkomsten in Malle. Hier situeert zich het begin van het blad ‘Beweging’, dat startte met verslagen van deze ‘interne beraden’. Beweging, informatieblad van de Werkgroep Kongresbesluiten, was de titel. In 1985 vormde de werkgroep zich om tot Werkgroep Kristelijke Arbeiderspartij, W-KAP. Toen bleek dat in het begin van de jaren negentig de idee van een autonome christelijke arbeiderspartij door vele factoren achterhaald was, vormde W-KAP zich om tot Beweging voor de politieke zelfstandigheid van de christelijke arbeidersbeweging wat later gevolgd door de naam die we nog steeds hanteren: Beweging voor een strijdbare en politiek onafhankelijke christelijke arbeidersbeweging. In 2007 verscheen de laatste papieren editie. Sindsdien gaat Beweging digitaal. De laatste jaren gebruiken we het trefwoord 'beweging CAB' (= Christelijke ArbeidersBeweging) om alle verwarring met het nieuwe 'beweging.net' uit te sluiten.

Een oproep van beweging.strijdbaar n.a.v. de verkiezingen van 26 mei 2019

Van bij het begin was ACV-voorzitter Marc Leemans niet mals voor de regering Michel. Zo omschreef hij het regeringsprogramma als een horrorscenario en ook de jaren daarna bleef hij zeer kritisch. Opvallend was wel dat hij steeds N-VA, Open VLD en MR bij naam noemde. Alsof CD&V geen deel uitma...

“Een ander beleid is mogelijk”: ACV’ers kiezen voor de PVDA

Interview met Maria Vindevoghel en Jozef Mampuys Beweging.strijdbaar sprak met Maria Vindevoghel en Jozef Mampuys. Maria trekt de lijst PTB-PVDA voor het federaal parlement in Brussel waarop zowel Nederlandstaligen als Franstaligen hun stem kunnen uitbrengen. Jozef komt op als lijstduwer voor ...

Beweging.net Geel laat CD&V ‘links’ liggen

Interview met Yves Van HulselBegin vorig jaar kondigde beweging.net in Geel aan de CD&V ‘links’ te laten liggen. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober stapte beweging.net, samen met SP.A en Groen, in een nieuwe politieke formatie, de Brugpartij. Hoe kijkt Yves Van Hu...

Load More