Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Doodstraf overwegen, dat vraagt om een reactie.

Als organisaties die zich inzetten voor herstel tussen alle betrokkenen bij een conflict of misdrijf zijn wij bedroefd en geschokt door de boude uitspraak van advocaat Pol Vandemeulebroucke ‘ ‘Wie de samenleving definitief kapot wil, verdient de doodstraf. Ik vind daar weinig barbaars aan.’ Deze ...