De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Doodstraf overwegen, dat vraagt om een reactie.

Doodstraf overwegen, dat vraagt om een reactie.

zaterdag 6 augustus 2016 14:25
Spread the love

Als organisaties die zich inzetten voor herstel tussen alle betrokkenen bij een conflict of misdrijf zijn wij bedroefd en geschokt door de boude uitspraak van advocaat Pol Vandemeulebroucke ‘ ‘Wie de samenleving definitief kapot wil, verdient de doodstraf. Ik vind daar weinig barbaars aan.’ Deze stelling versterkt zijn vroegere al even schokkende uitspraak toen zijn cliënt Hans Van Themsche veroordeeld werd als racistische moordenaar ‘Jarenlange gevangenisstraffen hebben nog nooit iemand tot een beter mens gemaakt. Als maatschappij moet je een keuze maken: ofwel zeg je dat iemand moet worden uitgesloten, maar dan moet je ook menselijk genoeg zijn om die persoon een spuitje te geven.’

Ook wij menen dat een levenslange opsluiting zonder hoop op strafvermindering een mens niet beter maakt, maar wel bitter. Het is echter verwerpelijk om onder het mom van menselijkheid een executie aan te bieden als doodslaap.

Wij zien de wreedheid van sommige daden en pleiten niet voor straffeloosheid. Wij willen het vaak onherstelbare leed van slachtoffers en hun omgeving delen. Het dwingt ons tot een permanente zoektocht naar de juiste omgang met het kwaad. Maar in een rechtsstaat mogen emoties, en al zeker deze van wraak en haat, nooit de strafmaat bepalen. Deze moet menselijk én herstelgericht zijn. Onmenselijke, uitzichtloze straffen en doodstraf in het bijzonder maken enkel nieuwe slachtoffers.

Wij geloven dat elke mens meer is dan zijn slechtste daad en recht heeft op herstel. Sommige daders zijn dusdanig ziek dat ze misschien opgesloten moeten blijven, maar ook zij hebben recht op verzorging. Die maatschappij verheft zichzelf die in deze zorg blijft geloven en voorzeker zelf niet toepast wat ze zo verwerpt, nl. het doden van een ander mens.

Advocaten, dienaars van het recht, dragen een grote verantwoordelijkheid .

Wij zoeken advocaten die in het pleidooi voor hun cliënt de tegenpartij niet broodnodig door het slijk halen, hun succes niet meten aan de graad van kleinering van de ander, laat staan aan het demoniseren van een mens.

Wij zoeken advocaten die niet surfen op de emoties van de feiten, noch op een maatschappelijk klimaat van angst.

Wij zoeken advocaten die de geschiedenis van het Europese rechtssysteem kennen en genegen zijn, in die zin dat een pleidooi voor de doodstraf een terugkeer is in de tijd.

Wij zoeken advocaten die het wetenschappelijk bewijs dat elke samenleving die de doodstraf invoert gewelddadiger wordt, aanvaarden.

Wij zoeken advocaten die geloven in de maakbaarheid van mensen, in een tweede kans dus, zo nodig een derde.

Wij zoeken advocaten die mee pleiten voor een hervorming van het gevangeniswezen in de richting een persoonlijke, kleinschalige aanpak.

Wij zoeken advocaten die een creatieve bijdrage leveren om straffen en maatregelen zinvol inhoud te geven, door de betrokkenheid van de samenleving erop te vergroten.

Wij zoeken advocaten die in hun nobele taak van verdediging

bemiddelaars zijn.

Vzw Within-Without-Walls

Vzw Touché

Vzw De Huizen

take down
the paywall
steun ons nu!