Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aantijgingen sociologen Jacobs, & Nicaise … & Masterplan gebaseerd op kwakkels: sterke kanten lagere cyclus s.o. als knelpunten bestempe

Aantijgingen sociologen Jacobs, & Nicaise ... & Masterplan gebaseerd op kwakkels: sterke kanten lagere cyclus s.o. als knelpunten bestempeldUit een studie van prof. Wim Van den Broeck blijkt dat onze gedifferentieerde eerste graad goed functioneert en meer onderwijskansen...

Prof.  Dronkers bevestigt kritiek op egalitaire ideologie en dubieuze SES- interpretaties

Prof.  Dronkers bevestigt kritiek op egalitaire ideologie en dubieuze SES- interpretaties onderwijssociologen & beleidsverantwoordelijken  1          Debat over sociale discriminatie, GOK-aanpak e.d. 1.1       Debat  in stroomversnelling Onderwijskrant gaat al een aantal jare...

Steunpunt NT2 en GOK-steunpunten vonden NT2- en achterstands-onderwijs overbodig! (1991-2010)

1 ‘Geen onderscheid tussn NT1 en NT2’ !? De overheid investeerde vanaf 1991 en gedurende 20 jaar in totaal een 500 miljoen BFR in het Leuvens Steunpunt NT2 voor de uitwerking en ondersteuning van NT2-onderwijs. Een paar jaar later kregen twee andere Steunpunten voor Zorgverbreding/G...

Nieuwe campagne van Onderwijskrant rond NT2-onderwijs en taalproblemen

We lazen tijdens het weekend in De Morgen en elders dat de Gentse scholen aan de alarmbel trekken omwille van de vele (nieuwe) Slovaakse kinderen die een enorme taalachterstand kennen en in armoede leven (Gentse scholen zijn wanhoop nabij, DM, 15.03.14). Hun ouders vinden ook vaak ge...

Drie recente studies  bevestigden Europese topscore Vlaams onderwijs & beperktere uitval

Drie recente landenvergelijkende studies (3 december-17 februari) bevestigden eens te meer de Europese topscore van ons Vlaams onderwijs en van onze lagere cyclus s.o. in het bijzonder. Zowel de sterkere als de zwakkere leerlingen scoren beter en is er minder schooluitval. Uit P...