Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Marc Kregting

Schrijft over:
Taal, cultuur, echolalie

Bio

Eindredacteur DeWereldMorgen

Werkgebied

http://dehoningpot.blogspot.be/

Die wat zijn ogen zien met zijn handen maken kan

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs trekt 75 miljoen euro uit om een paar ambachten voor uitsterven te behoeden: schoenmakers, hoefsmeden, schoenlappers, glazeniers... Grappig. Al deze ambachten zijn gericht op het behoud van producten, terwijl onze economie er juist op gericht is ...

Er zit iets ironisch in de titel die NRC-journalisten Hanneke Chin-a-Fo en Toef Jaeger aan hun reconstructie hebben gegeven: Het boekenparadijs. Opkomst en ondergang van de grootste boekhandelsketen in Nederland. Alsof een idylle per definitie geen licht van de werkelijkheid verdraa...

Haikumomentje

Vandaag is het Gedichtendag. Eenmaal per jaar mogen mensen met permissie lezers zijn, van poëzie nota bene. Vanmorgen bleek dat dit voor de Metro niet genoeg was. De gratis krant had drie dichters aangesteld die de nieuwsberichten omringden met hun teksten. Een geweldig idee, vond ik...

Van drie- en twee- en meerwielers

Als protest tegen de hervorming van de kinderbijslag kreeg een Vlaams minister vanmorgen een driewieler. 'Gezinnen met opgroeiende kinderen hebben die leeftijdsbijslagen nodig om de kosten die opgroeiende kinderen met zich meebrengen, deels te compenseren. Een student stuur je toch o...

De zaak van de aap

Charles Darwin moet slecht nieuws hebben gebracht aan de aap. Door de evolutietheorie werd het dier plots in verband gebracht met de mens – het wezen dat bakkeleit en diffuse gedachten in omloop brengt. Dat creationisten even later de theorie betwistten door het copyright bij God te ...

Bijna oorlog

Indrukwekkende gebeurtenissen wekken de neiging parallellen te zien met de geschiedenis. Aangezien er België dit jaar nogal veel gebeurt met draconische bijsmaak, ligt het voor de hand ook weer niet te ver terug te gaan. Een eeuw na dato geeft de Eerste Wereldoorlog voldoende aanknop...

Hoe groot is het zogeheten draagvlak voor de staking? Ze gaat vandaag over de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg en Luxemburg. Maar ook voordat de naam Midden-Brabant opgeld deed was, sinds het begin van de jaartelling feitelijk, van al die provincies Antwerpen het epicentrum ...

De Franse econoom Thomas Piketty kant zich met kracht van argumenten tegen ongelijkheid 'waar nu eenmaal niets aan te doen valt'. Daarbij is het de grap dat niets doen voordelig uitpakt voor hen die al geld hebben. Kapitaal vermeerdert slapend, bewijst Piketty. Dat lijkt een variant ...

Bewandelbaarheid

Mijn kind komt thuis met een brochure van de Vlaamse overheid. Onder de titel Helm Op Fluo Top blijkt er na de herfstvakantie, die het begin markeert van donkere dagen, een actie gestart. Wanneer mijn kind nu op school komt met fluohesje en helm, krijgt ze een sticker. Dagelijks kan ...

In het ruime decennium dat ik in België woon, had ik de zegswijze niet meer gehoord. Vorige week was de feestelijke herlancering. 'O, op die fiets', berichtte een Hollandse. Dit moet worden ondertiteld voor de Vlaamse vrienden: 'O, op die manier'. Onontkoombaar is de vaststelling dat...

Load More