Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  In 1971 werd ik voor het eerst geconfronteerd met het conflict. Herb Kelman1, mijn prof, organiseerde een workshop, waarop 5 Israëli en 5 Palestijnen waren uitgenodigd. Het doel was, ver weg van het hete conflict, in de open academische Harvard-omgeving, met mekaar te praten, bekommerni...

  Oorlogen en tegenoorlogen plegen doelgericht wreedheden. De term ’tegenoorlog’ verwijst naar de oorlog die gevoerd wordt tegen het land dat de oorlog begon. Na vijftig jaar onderzoek over oorlogen en vrede, ben ik onthutst over de oorlog en de tegenoorlog in Oekraïne; vooral het niet vo...

De terreuraanslagen en de betoging in Parijs bewogen miljoenen mensen. Ik was ook geschokt door het bloedvergieten en geloof in de kracht van de pen, politieke karikaturen en geweldloze weerbaarheid. Ik haat geweld. Maar, ik sta niet in de rij om Charlie-Hebdo’s laatste karikatuur v...

12/12  hulpactie  en vredesdiplomatie ?

Een Belgische 12-12 noodhulpactie voor Syrië. Proficiat. Het doel is het menselijk leed te ledigen van een vreselijk uit de hand gelopen regime verandering. Dit is een lovenswaardig  initiatief dat alle steun verdient.   Ik veronderstel dat de meeste Syriërs de ‘vrede’ van voor en n...

Professor Jan Wouters (JW) had weinig of geen problemen met de disproportionaliteit omdat het nu eenmaal moeilijk is om in een dichtbevolkt gebied militair in te grijpen maar vooral omdat de Israëlische regering zeker niet de intentie had burgers en kinderen te doden. Het lanceren va...

Het falen van de militaire interventies in de regio bevestigen de beperkingen en de negatieve impact van het huidige beleid. Het is voorbarig om nu al van een succes te spreken in Libië. De EU moet een eigen koers uitstippelen en afstand nemen van de averechtse conflicthantering van ...