Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De prangende vraag hier is: "kunnen leken überhaupt een beargumenteerde keuze maken tussen uiteenlopende standpunten van experts?"Zoals Hendrik Vos in zijn opiniestuk illustreert (De Standaard, 17 november 2011), reikt de problematiek vandaag verder dan de loutere complexiteit van de...

Wetenschap versus democratie? Aardappelen ten spijt

Tijd om de misvattingen over de rol van wetenschap binnen onze representatieve democratie op te helderen. Wetenschappers verdedigen hun onderzoek door zich te beroepen op recht op onderzoek. Politieke theorie leert ons echter attent te zijn voor de valkuil dat dergelijke argumentati...

Experten verschillen van mening. Wat nu?

Of het nu gaat over 'global warming', genetisch gewijzigd voedsel, de EHEC-besmetting, het Duits economisch model of het reddingsplan voor Griekenland, leken/burgers zien zich steeds geconfronteerd met experten die er verschillende opvattingen op nahouden. Geregeld staan de opinies v...

Wetenschap versus democratie? Aardappelen ten spijt.

Dat de actie van de ‘Field Liberation Movement’ zo uitvoerig besproken zou worden had niemand durven voorspellen. Niettegenstaande raakt de discussie aan aloude thema’s zoals wetenschappelijke integriteit, burgerlijke onvrede, wetenschappelijke patenten, enzovoort. Naast de academisc...