Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Die term schandaal suggereert immers automatisch een normaliteit die uiteraard niet kan bestaan binnen een miljoenen-business die ons inzien inherent en fundamenteel scha(n)delijk is, niet alleen voor dieren, maar ook voor onze economie, onze gezondheid en voor ons leefmilieu. Bagatellisering en...

Op 17 mei 2013 werd professor kerkelijk recht Rik Torfs verkozen tot de nieuwe rector van de KU Leuven. In een van zijn eerste reacties na deze aanstelling liet Torfs optekenen dat hij de KU Leuven zou gaan leiden in een sfeer van ‘samenwerking en broederschap of zusterschap’ en ‘verbindend’ wou ...