Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jef

Schrijft over:
Hobby’s: Voordrachten geven voor verenigingen zoals Davidsfonds, Rotary, Lions enz. o.a. over China. Sport: tot 2005 was ik marathon- en ultraloper. Politiek : elk jaar met retoricaleerlingen naar toppolitici in Brussel. Lezen: ( = recenseren) , o.a. voor Hermes, Nova & Vetera, Atletiekleven, Runner’s World, en een tiental websites voor leraren geschiedenis. Studiereizen : Oost-Europa ( jaren 1972 - 1990 ) ; Fr., Sp. , It. , D. ( jaren ’90 + 2005-2010) ; China ( 1999 ) Noord- Afrika en Midden-Oosten ( Algerije : 1976 ; Israël en Jordanië : 2.000 ; Turkije : 2.001; Tunesië : 2002 ).

Hij begint met de Britse opiumoorlogen, die de ‘Eeuw van de Vernederingen’ (1839-1949) inluidden. Dan bespreekt hij de burgeroorlog tussen Tsjang en Mao, waarbij Mao de steun had van onder andere Xi Zhongxun, de vader van Xi en van Kang Sheng, de man van de terreur en de ongenadige zuiveringen: 2...

De schrijfster noemt het typisch Russisch vanwege zijn semi-feodale en hegemoniale kenmerken. Poetin heeft nog evenveel macht als Ivan de Verschrikkelijke in de 16de eeuw. Malfliet ziet geen militair gevaar, maar wel een cultureel risico voor onze mensenrechten en rechtstaat. De vrees voor een ni...

Geen enkele stad ademt zo zijn verleden als de eeuwige stad Rome. Sommige bruggen, tempels, monumenten zijn bijna 2.000 jaar oud, ook vele kerken hebben een geschiedenis van eeuwen. Toch kreeg Rome ook zijn deel van de miserie: overstromingen van de Tiber, aardbevingen, epidemieën, branden en voo...

Hij begint met de Duitse voorlopers van de ruimtevaart. Na de 1° W.O. werd Duitsland zwaar afgestraft en militair gekortwiekt. Ze ontsnapten daaraan door in Rapallo(1922) een geheim pact te sluiten met de Sovjets. Janssens vernoemt Rapallo niet, maar wel het pact. In 1931 werd blijkbaar al een ee...

Ze spraken ze met partijbonzen, fabrieksdirecteurs, arbeiders, kunstenaars, wetenschappers. In het vriendschapsjaar 2013 waren er al spanningen tussen Nederland en Rusland n.a.v. de bekladding van het beeld van Peter de Grote in Rotterdam en de aanhouding van dronken Russische diplomaten. In 2014...

Voor die uithongering gebruikt men de term Holodomor: uitroeiing (mor) door honger (holod). Sommigen spreken ook van genocide, maar de schrijfster toont aan dat het niet zover ging. De uithongering gebeurde door speciale teams van agenten en partijactivisten, die bij de boeren alles weg roofden: ...

Het begint in 1988, toen een man uit Leiden hem vroeg om 7.000 Russische bijbels illegaal te transporteren naar en uit te delen in de SU. De auteur, toen 26, was er slechts één keer geweest, in 1981, in de haven van het toenmalige Leningrad. Het transport gebeurde over zee, tussen een lading aard...

Boekbespreking: Fédorovski

De meeste schrijvers, dichters, componisten, wetenschappers, balletdansers, veelal Joden, leefden en floreerden hier. De Oktoberrevolutie greep ook hierop in: het ballet moest volks zijn, het Mariinsky-theater ook. Dit boek is alfabetisch opgesteld. Een chronologische volgorde zou beter zijn. He...

Boekbespreking: ‘Het einde van de Rode Mens’

Haar boek begint met enkele harde uitspraken van Lenin en Trotski, die de Russen pas vernamen toen de archieven opengingen tijdens Gorbatsjov. Lenin zei in 1918: ”Hang minstens 1.000 koelakken en rijkaards op. Vooral ophangen, zodat het volk het ziet en siddert. Confisqueer al hun graan”. En Trot...

Boekbespreking: ‘Dagboek Goelagkampbewaker’

De auteur, Ivan Tsjistjakov, was commandant van bewakers op de Bajkal-Amoerlijn, die met dwangarbeid in het Verre Oosten aan de grens met Mantsjoerije gebouwd werd. Hij hield er een dagboek bij in 1934-1936. En blijkbaar is dat het enige dat in een kamp geschreven en bewaard is gebleven. Het best...

Load More