Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Burgerplatform

  Aan het Klein Kasteeltje zien we vandaag tragische taferelen. Het is een exacte kopie van wat zich in de winter van vorig jaar afspeelde: tot soms wel 100 mensen per nacht slapen op een stuk karton, soms weken aan een stuk. Het enige verschil met vorig jaar: in plaats van de kou en snee...

  Een verontrustende toename Precieze cijfers zijn onbestaand of enkel indicatief. De Voogdijdienst identificeerde in 2020 bijvoorbeeld wel tussen de 6 en 700 niet-begeleide minderjarigen uit de Maghreb-landen, waarvan een deel op straat leeft. De terreinorganisaties zijn ongerust over ...

  Gevolgen op het terrein De organisaties erkennen de inspanningen van Brussels minister Maron en de moeilijke context waarin de Brusselse regering zich bevindt. Tegelijk worden onze vrijwilligers en medewerkers geconfronteerd met de realiteit: “Elke dag worden onze medewerkers geconfronte...

  Hulporganisaties worden op het terrein dagelijks geconfronteerd met de onmenselijke en onwaardige gevolgen van het gebrek aan opvangplaatsen. Ook al hebben de federale en regionale overheden inspanningen geleverd, toch constateren wij dat deze onvoldoende zijn. Het beschikbaar maken van...

Opvang en toegang tot zorg tijdens COVID-19: ‘Onmenselijk om mensen op straat te laten staan’

  Hoewel we officieel de tweede COVID-19-golf zijn ingegaan en de winter voor onze deur staat, blijft de opvangcapaciteit voor kwetsbare mensen in het Brussels Gewest verzadigd en staat een uitbreiding van de capaciteit niet op de agenda. Integendeel, het aantal opvangplaatsen neemt af. V...