Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Samenlevingsopbouw

Werkgebied

Wij ontwikkelen programma’s inzake vorming, training en opleiding. Nieuwe visies en werkinstrumenten worden uitgewerkt op basis van praktijkonderzoek en methodiekontwikkeling. De themawerking is o.a. gericht op de terreinen wonen en onderwijs. De organisatie biedt informatie en documentatie aan via een bibliotheek, publicaties, een website, een digitale nieuwsbrief en het tijdschrift TerZake.

Vlaamse jongeren die naar Syrië vertrekken. De aanslagen in Parijs. "Leerkrachten, straathoekwerkers en sociaal assistenten: ze moeten allemaal meer gaan letten op radicaliserende jongeren", aldus ministers Homans en Crevits. Hoe moeten professionals die werken met jongeren zich opst...

De reacties lieten niet op zich wachten. In kranten en op TV pleitten allerlei commentatoren voor verregaande hervormingen, maar het viel op dat er weinig concrete maatregelen naar voren geschoven werden. Wij bieden wel een alternatief. Door ook zwarte scholen om te vormen tot Brede...

Witte scholen, zwarte scholen … brede scholen.

Is het beleid van gelijke onderwijskansen (GOK) mislukt? Vorige week bond Mieke Van Hecke de kat de bel aan. Het hoofd van het katholiek onderwijs stelde terecht vast dat tijdens negen jaar gelijke kansenbeleid witte scholen alleen maar witter werden en zwarte scholen alleen maar zwa...

Load More