Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief aan de wereld

Beste mede-wereldburgers, beste politici en beleidsmakers, beste tijdgenoten, Ik richt deze brief aan u vanwege een grote persoonlijke bezorgdheid rond de wereld waarin wij ons vandaag bevinden. Een bezorgdheid rond een problematiek die niet nieuw is, maar waarover ik graag vanui...