Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

https://www.denktankminerva.be/
DenktankMinerva

Bio

Denktank Minerva is een denktank binnen de brede progressieve beweging. Via scherpe opinies en sterk onderbouwde studies wil de denktank een progressieve stem doen weerklinken in het maatschappelijk debat. De bedoeling is daarbij tweeledig: enerzijds bestaande denkwijzen tegen het licht houden, anderzijds aantonen dat er concrete, haalbare en wenselijke alternatieven zijn. In zijn werking wordt denktank Minerva gedreven door gelijkheid, solidariteit, democratie, vrijheid, duurzaamheid, rechtvaardigheid en internationale solidariteit.

Enkele weten terug werd mijn dagelijkse fietsrit naar het werk onderbroken door rode vlaggen. Geen revolutie, zo bleek, maar een syndicale actie. Gevraagd naar de redenen van de blokkade zei één van de stakers: “Het management negeert de collectieve afspraken en overtreedt de regels. Maar vooral,...

Die bewering voedt een vermeend contrast tussen een dynamisch, innovatief en competitief “flexibel” model en een log, bureaucratisch, inert, “bemoeizuchtig” gereguleerd en “rigide” economie. Dat contrast wordt zo vaak herhaald door libertaire denkers dat het ondertussen bijna aanvaard is door het...

Kort gezegd komt het er volgens Ive Marx dus op neer dat onze arbeidsmarkt door het gebruik van algemeen bindende cao’s arbeid te duur maakt. Bedrijven de vrijheid gunnen om zelf te bepalen aan welke arbeids- en loonsvoorwaarden ze willen voldoen, maakt die arbeid goedkoper, en zal dus tot meer j...

Load More