Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

https://www.denktankminerva.be/
DenktankMinerva

Bio

Denktank Minerva is een denktank binnen de brede progressieve beweging. Via scherpe opinies en sterk onderbouwde studies wil de denktank een progressieve stem doen weerklinken in het maatschappelijk debat. De bedoeling is daarbij tweeledig: enerzijds bestaande denkwijzen tegen het licht houden, anderzijds aantonen dat er concrete, haalbare en wenselijke alternatieven zijn. In zijn werking wordt denktank Minerva gedreven door gelijkheid, solidariteit, democratie, vrijheid, duurzaamheid, rechtvaardigheid en internationale solidariteit.

De disproportionele aandacht voor arbeidsthema’s zoals platformwerk en robotisering leiden vaak af van waar het in arbeidsrelaties nog steeds om gaat: de (tanende) werknemersmacht om aan deze veranderingen vorm te geven. (more…)

Enkele weten terug werd mijn dagelijkse fietsrit naar het werk onderbroken door rode vlaggen. Geen revolutie, zo bleek, maar een syndicale actie. Gevraagd naar de redenen van de blokkade zei één van de stakers: “Het management negeert de collectieve afspraken en overtreedt de regels. Maar vooral,...

Die bewering voedt een vermeend contrast tussen een dynamisch, innovatief en competitief “flexibel” model en een log, bureaucratisch, inert, “bemoeizuchtig” gereguleerd en “rigide” economie. Dat contrast wordt zo vaak herhaald door libertaire denkers dat het ondertussen bijna aanvaard is door het...

Kort gezegd komt het er volgens Ive Marx dus op neer dat onze arbeidsmarkt door het gebruik van algemeen bindende cao’s arbeid te duur maakt. Bedrijven de vrijheid gunnen om zelf te bepalen aan welke arbeids- en loonsvoorwaarden ze willen voldoen, maakt die arbeid goedkoper, en zal dus tot meer j...

Keuzes: 28 urenweek en extra verlof Ter herinnering, het akkoord bevatte twee grote tijdsgerelateerde keuzes. De meeste aandacht ging naar de zogenaamde ’28-urenweek’. Werknemers kregen via het akkoord de mogelijkheid om voor twee jaar 80% te gaan werken. Voor alle duidelijkheid, ze zouden dan o...

Willen werknemers wel meer inspraak op hun werk? Met enerzijds internationaal dalend vakbondslidmaatschap, en anderzijds de HR-focus op zelfsturende teams, employee involvementen Chief Happiness Officers, zou je kunnen besluiten dat in moderne organisaties de vraag voor werknemersinspraak wel is ...

In een eergisteren gepubliceerde studie van Eurofound over collectief onderhandelde lonen steekt België er bovenuit, maar niet positief. Het rapport bekijkt de evolutie van de CAO-lonen, de lonen zoals afgesproken in collectieve akkoorden tussen werknemers en werkgevers op verschillende niveau’s....

Loonmatiging onder de regering Di Rupo, loonmatiging en een indexsprong onder de regering Michel. De verhoging van de leeftijd voor vervroegd en brugpensioen en een lager pensioen voor gelijkgestelde periodes onder de regering Di Rupo, een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd en een lager...

Democratie is meer dan om de zoveel tijd een bolletje kleuren. Echte democratie leeft pas als mensen zich uitspreken, als ze opkomen voor waar ze in geloven, als ze de vrijheid hebben om hun mening te uiten en betrokken te zijn in de besluitvorming. Maar als burgers het gevoel verliezen dan hun s...

Voor zijn vergaderwerk in de raad van bestuur van Proximus streek Stefaan De Clerck (CD&V) in 2017 186.244 euro bruto op. Karel De Gucht (Open Vld) blijft ondertussen procedures rekken om toch maar geen belastingen te moeten betalen op een aandelentransactie van €1 miljoen – opgedoken via vas...

Load More