Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

"Het Vlaams Belang kan niet meer gekwalificeerd worden als een racistische partij." Dat is althans het oordeel van een tal opiniemakers en een rechter. In een artikel dat verscheen in Knack laat Peter Casteels politicoloog Carl Devos aan het woord die stelt dat het Vlaams Belang (VB) geen racisti...

Wat Benin ons leert over de terreur in West-Afrika

Er kunnen grote vraagtekens worden geplaatst bij de door het westen (en China) aangeboden hulp in de zoektocht naar de ontvoerde schoolmeisjes in het hoge noordoosten van Nigeria. De aangeboden ...

Je bent recentelijk verkozen tot nationaal coördinator voor Benin van de Wereldraad van het Panafrikanisme (CoMoPa) in Benin. Staat deze nieuwe beweging voor een terugkeer naar het oorspronkelijke panafrikanisme? De beweging is niet nieuw. Ze werd in 2007 opgericht. We bestaan dus a...

Het woord ‘neger’ en het opgeheven vingertje van de stand-up comedian

Stand-up comedians hebben het recht om eender welke mop te vertellen, maar deze vrijheid impliceert ook het recht van kritiek. We hoeven daarvoor ook niet weg te zakken in een politiekcorrect betoog om de negermoppen van Alex Agnew en Michael Van Peel op de korrel te nemen. Waarom m...

Tinneke Beeckmans opstand tegen de verontwaardiging

De Vlaamse filosofe Tinneke Beeckman vraagt zich in een DM opiniestuk af waar de kritische intellectuelen in dit land zitten. In plaats van zichzelf op te werpen als een kritische intellectueel met een vlammende kritiek over de sociale wantoestanden in ons land, beperkt ze zich tot e...

‘Interventie in Mali is meer dan een Westerse grondstoffenoorlog’

Interview - De Franse militaire interventie in Mali kan niet louter begrepen worden als een Westerse grondstoffenoorlog. De Fransen zijn lang niet meer de monopolist in de West-Afrikaanse regio. Het probleem met de jihadisten in de Sahel mag ook niet onderschat worden. Hun strijd pas...

Los van enkele kwalitatieve beperkingen zijn de globale studies over religie van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Pew Forum altijd de moeite waard. Ze herinneren ons eraan dat een toekomstige wereld zonder enige vorm van spirituele zingeving de grootste utopie is. De studie van P...

Een vermist volk Tussen juni en september vonden er in de Togolese hoofdstad, Lomé, bijna wekelijks massaprotesten plaats. Ze werden georganiseerd door de koepelorganisatie Sauvons Le Togo (SLT), die verschillende oppositiepartijen en mensenrechtenbewegingen verenigt in een democrat...

Mislukte aanslag op Benins president is slechte thriller

De afgelopen week ging het bericht de wereld rond dat de president van Benin, Thomas Boni Yayi een poging tot vergiftiging zou hebben overleefd. Een nicht van de president, Zoubérath Kora, Yayis lijfarts, Cissé Ibrahim en oud-minister van Handel en Industrie Moudjaidou Soumanou hebbe...

doc Voorbij de kpayosmokkelDe Beniner Kuduz en de gehandicapte transporteurs van Igolo namen ongetwijfeld de juiste beslissing, ze stopten enkele jaren geleden met de levensgevaarlijke smokkel van olie. De handel in kpayo (de illegale benzine uit Nigeria) is immers een bron van ziekt...

Load More