Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Betogen of vertogen?

In onze westerse democratische landen is betogen een vrij courante zaak waarmee kleinere of grotere groepen opkomen voor hun eisen of rechten en daarmee het maatschappelijke bestel willen proberen bijsturen. Het gaat om ‘proberen bijsturen’ want ofwel wil men genomen maatregelen do...

Bouwstenen voor vernieuwde samenleving

Basisinkomen, basisvermogen, vermogensbelasting, vermogenswinstbelasting, ecofiscaliteit, verhoging verbruiksbelasting, enz.: het zijn vage ontwerpen van bouwstenen voor een nieuw maatschappelijk bestel waar we gezien de crises – financieel, economisch, ecologisch - van de voorbije...

Onderwijs en Rethinking Economics

Het onderwijs moet onze opgroeiende jeugd voorbereiden op onder andere de economische en politieke dimensies van het leven. Helaas laat ons onderwijs het, wat dat betreft, behoorlijk afweten: herhaaldelijk duiken klachten op over het (schrijnende) tekort aan algemene kennis betreff...