Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Dat dit meer dan nodig is, blijkt nog maar eens uit het trieste cijfer dat eerder deze week werd bereikt. Al meer dan 1000 mensen op de vlucht stierven dit jaar op de Middellandse Zee, en dat voor het zesde jaar op rij. In kader van het Europese project Snapshots from the Borders lieten we ver...

'Mensen op straat zetten als deel van een ontradingsproblematiek is schandalig. Daarnaast is er zogezegd geen plaats in de opvang voor nieuwe asielzoekers. De opvang die door onze regering nog niet zo lang geleden afgebouwd werd. Asiel aanvragen is een recht. Wij vragen onze regering dan ook de l...

De nieuwe regelgeving* is een omzetting van Europese asielrichtlijnen. Ons land wachtte twee jaar om die richtlijnen om te zetten, maar maakte dan van de gelegenheid gebruik om de rechten van asielzoekers en hun procedurele waarborgen zodanig te beperken dat hun rechten op de helling komen. Uit ...

Door de stigmatisering van vluchtelingen, de commercialisering van de gezondheidszorg en de criminalisering van armoede, worden velen uitgesloten. “Met deze actie wilden we aantonen dat we deze trend kunnen omgooien. De dynamiek waarbij de maatschappij toelaat dat sommige groepen minder rechten h...

Waarom stelt de politie die minderjarigen opnieuw bloot aan het gevaar waartegen zij beschermd moeten worden? Is hier sprake van schuldig verzuim? Hoe zal de overheid dat in de toekomst voorkomen?  In de minibus waarin de kleine Mawda omkwam, bleken ook drie niet-begeleide minderjarigen te zitte...

Een Belgische delegatie van jongeren, leerkrachten en organisatoren van Road of Change woonde vandaag de prijsuitreiking bij in Aken. Daar kregen de Belgen een diploma en een medaille overhandigd. De deelnemers aan Road of Change kregen ook een uitnodiging voor een bezoek aan het Europees Parleme...

De hub biedt een humaan alternatief voor het repressieve afschrikbeleid van de overheid en is een concreet antwoord op de vaak schrijnende noden van een groep mensen met een onzeker bestaan in Brussel. De hub beschikt over een hulpaanbod dat varieert van juridische begeleiding, medische en psych...

Debat gedwongen terugkeer Soedan: welke elementen zijn van belang? Artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, het verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling, is een absoluut recht. Het is altijd van toepassing, uitzonderingen zijn niet toegestaan. Het spe...

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en ORBIT vzw hebben deze kwestie reeds eerder aangekaart. Toen beloofde de staatssecretaris voor asiel & migratie een oplossing. ORBIT vzw vraagt met aandrang dat FEDASIL voor elke nieuwe situatie meteen de wet toepast: niemand opvang weigeren zonder rekening te h...

Vluchtelingenwerk en CIRÉ willen er nadrukkelijk op wijzen dat de mensen die naar Soedan moeten terugkeren, risico lopen op foltering en onmenselijke behandeling. Het is om die reden dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onlangs (vonnis 192.584 van 26 september 2017) een uitwijzing van een S...

Load More