Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Vlaams ABVV

“Steeds meer onderwijsinstellingen verwachten dat leerlingen digitaal deelnemen aan het onderwijs. Van smartschool via usb-sticks tot een eigen laptop”, zegt algemeen secretaris Caroline Copers. “Dat zorgt voor een extra financiële druk op gezinnen. Niet iedereen is in staat die kosten even vlot ...

“Verschillende partijen roepen in aanloop naar de verkiezingen dat werknemers, werklozen en zieken een tandje bij moeten steken ten voordele van de economie. Tegelijk bespaarde de Vlaamse regering bijna systematisch op maatregelen die mensen concreet en financieel in staat stellen om hun job werk...

Ernstig nemen In Vlaanderen geeft 33 procent aan dat het in 2018 ‘zeer moeilijk’ tot ‘onmogelijk’ was om te sparen. De laagste inkomens besteden tot 80 procent van hun inkomen aan energie, voeding en huur. Dat blijkt uit de nieuwe consumentenbarometer die Testaankoop gisteren lanceerde. Voor he...

Vlaams beleid De afschaffing van de werkhervattingstoeslag voor ouderen, het inperken van aanmoedigingspremies tijdskrediet, strengere voorwaarden voor opleidingssteun, de afbouw van premies voor een overstap naar een lichtere job, schrappen van het ervaringsfonds en de aanmoedigingspremie landi...

“Onze wetgevers vertrekken nog te vaak van het klassieke gezin als norm. Nochtans is in Vlaanderen bijna 1 op 6 van de gezinnen een eenoudergezin”, zegt algemeen secretaris van ABVV Caroline Copers.  32 verschillende drempels 14,2 procent of bijna 1 op 6 van de Vlaamse gezinnen is vandaag een e...

“Het getuigt van een ontzettend cynisme om dit te verkopen als een maatregel die de sociale zekerheid moet redden, terwijl het over amper 0,1 procent van de totale pot aan kinderbijslagen gaat. Met dit soort rechts-populistische voorstellen profileert de N-VA zich niet alleen op de kap van machte...

De Vlaamse regering moet duidelijke én sociale keuzes maken

Duidelijke en sociale keuzes nodig In een context van stijgende (jeugd)werkloosheid en industrie die zwaar te lijden heeft, moet al wat kan bijdragen tot het creëren van werkgelegenheid worden ontzien. Vlaanderen moet al de hefbomen die het op dit terrein heeft maximaal inzetten. Di...