Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Ferre Wyckmans

Het recht om via acties druk te leggen op werkgevers of beleid om voorstellen, bedreigingen of beslissingen te beïnvloeden is een democratisch recht. Alleen totalitaire regimes miskennen dat recht en bestrijden dat met repressie van juridische bedenkelijk allooi of met pure fysieke m...

Het nieuwe statuut moet alle werknemers, arbeiders en bedienden, beter beschermen. Discriminaties van bepaalde groepen moeten worden weggewerkt. Wanneer een werknemer ziek wordt, moet hij kunnen rekenen op een gewaarborgd maandloon; dat wil zeggen dat de schande van de ‘carenzdag’ mo...

‘Leugens’ omdat voor, tijdens en na de publicatie van de regeerverklaring beweerd werd dat er een eerlijke verdeling van de lasten zou komen. Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden dragen en dat er, godbetert, niet geraakt zou worden aan de rechten van werknemers met tij...

Joep Konings van de KUL lanceert in De Tijd van 25 november een pleidooi om, in afwachting van een echte en definitieve hervorming van de index - waarbij niet duidelijk is of die dan wat hem betreft nog overeind blijft - er snel een indexsprong wordt beslist. In de jaren ’80 werd die...

Het door de Vlaamse Overheid zo geprezen principe van het “levenslang leren” zetten we al een eeuw in de praktijk om. Terecht wordt immers vorming, opleiding en bij- en nascholing als een hoge troef, zo al niet als plicht, beoordeeld. Dat recht verder ontwikkelen, voor wie het door o...

LBC-NVK wil een partijpolitiek onafhankelijke koers blijven varen. We verbinden ons lot en onze standpunten niet aan deze of gene partij. Onze eigen standpunten vormen de basis van de beoordelingen die we maken. En beoordelingen zullen we dus blijven maken, zeker op de terreinen die ...

LBC-NVK: Formateursnota: onevenwichtig

Enthousiasme alleen voor het bestaan van een nota is niet aan ons besteed. Maar belangrijker is dat een flink deel van de sociaaleconomische voorstellen toch weinig sociaal zijn. We lijsten die bewuste maatregelen hier kort even op. Werkloosheid Alle werklozen (ook gezinshoofden)...

De vakbond LBC-NVK is het fundamenteel oneens met deze populistische boodschap en steunt in deze voluit het Financieel Actie Netwerk (FAN), dat opkomt voor een rechtvaardige fiscaliteit. PwC tracht een ongenuanceerde boodschap aan het grote publiek te slijten. Het bedrijf vertelt met...

Ik moet mij inhouden om niet te starten met een woord van dank aan de De Wevers, Bekes en de andere Reyndersen en Mangains van deze wereld én het verzamelde keurkorps van bemiddelaars, verzoeners, ontmijners en verkenners dat de afgelopen 30 weken op het Koninklijk bordes verscheen. ...