Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Arthur Wyns

Een onderhandelaar van de Verenigde Naties dicht bij de Syrische delegatie, verklaarde: “De beoordeling van de impact van een verbintenis ter grootte van het Akkoord van Parijs op de economie van een land in oorlog kost tijd. De beslissing of Syrië het Parijs-akkoord al dan niet zou ondertekenen ...

Van 8 tot 18 mei vindt de internationale klimaattop van de Verenigde Naties plaats in Bonn, Duitsland. Alle 195 landen zijn er aanwezig om te bespreken hoe het nu verder moet na het Parijs-akkoord. Alle ogen zijn echter gericht op de Verenigde Staten: de Trump-administratie kondigde reeds voor de...

Gastvrij Vlaanderen

Desondanks de beperkte media aandacht, zijn er in Vlaanderen en België heel wat geëngageerde projecten te vinden die veel solidariteit tonen voor de medemens met een migratieachtergrond. De laatste jaren werden honderden initiatieven door particulieren en vrijwilligers...

Heel wat projecten leveren grote inspanningen om zich gastvrij op te stellen voor nieuwkomers en minderheden, en enkele van hen werden hier op 27 maart voor beloond door Vluchtelingenwerk Vlaanderen in het Vlaams Parlement. De muzikale vzw Violet won hierbij de publieksprijs. DeWereldMorgen nam e...

Turkije’s lang vervlogen EU-droom Via de deal met Turkije in maart 2016 hoopten Griekenland en de EU de “bron van de vluchtelingenstroom” op te drogen. Om Turkije te overtuigen bereidwillig het korte strootje te trekken in de herverdeling van vluchtelingen, werden met de deal ook nieuwe gesprekk...

In uw werk beschrijft u hoe er aan het bloedige begin van WOI, ondertussen meer dan 100 jaar geleden, er haast 1 miljoen Belgen de Nederlandse grens over vluchtten. Hoe bevond de Nederlandse bevolking deze instroom van Belgische vluchtelingen? Na het binnenstromen van één miljoen uitgeweken Bel...

Referenda in Zwitserland leiden tot agressieve mediacampagnes, of hoe politiek is vervangen door media

Een negatief gevolg, echter, van deze directe democratie is dat politieke partijen grote middelen inzetten om de bevolking van hun standpunt te overtuigen. Politieke legitimiteit blijkt plots nauw samen te hangen met marketing. De correlatie tussen politiek welslagen en mediacampagnes neemt inter...

Het nieuwe voorstel tot wetswijziging, voorstel BBl-20167581 om meer precies te zijn, dat reeds door het Zwitserse parlement goedgekeurd werd in September 2016, zal de administratie en kosten verlichten van de naturalisatieprocedure voor 3de generatie migranten. Sinds 1980 werd vier maal geprobee...

 Welke rol speelt, voor u als urbanoloog, de stad in het opvangen en integreren van nieuwkomers?  Drie vierde van de bevolking in Europa leeft tegenwoordig in steden. De stad waar men woont is de plaats waarmee de meeste mensen zich identificeren, het is niet langer het land waarin men leeft waa...

Rachid Benzine over gemeenschappelijke verhalen in Islam en Christendom

In uw recente lezingen brengt u de oude filosoof Averroës, of Ibn Rushd, vaak ter sprake. Deze 12de-eeuwse islamitische jurist, arts en filosoof vormde een brug tussen de klassieke westerse filosofie en de Islam in het middeleeuwse Spanje, zo stelt u. Iets waar we vandaag evenzeer nood aan hebben...