Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

  Onderzoek en interviews verlopen onder een goed gesternte. Zo ook het interview met Christiane, woordvoerster van de bewoners voor de renovatie blok per blok. De filmmakers leren ondermeer dat het hier om een zeldzame tuinwijk gaat die op de erfgoedlijst staat. Ze is een voorbeeld van d...

Sekswerkers betogen voor perspectief en duidelijkheid

  Tussen 26.000 en 30.000 personen in ons land beoefenen het beroep van sekswerker. Maar voor de politieke besluitvormers, die wekelijks samenzitten in het Overlegcomité, blijken we niet te bestaan. Een kleine herinnering aan wat zich vooraf afspeelde: op 13 maart werd onze volledige s...

  Vrouwenrechten liggen overal onder vuur, ook in België. 12 procent van de vrouwen heeft regelmatig geen geld om menstruatieproducten te kopen en mist daardoor soms lessen, sociale activiteiten enz. Eén op vijf vrouwen krijgt te maken met huiselijk geweld. De recente erg lichte straffen ...

  Engie boekt een waardevermindering voor de minst oude reactoren Vorige week liet Engie weten dat ze niet meer automatisch rekent op een verlenging van de kernreactoren in Doel en Tihange. Dat vertaalde ze in de boekhouding, door voor de minst oude reactoren Doel 4 en Tihange 3, een waard...

  De overheid spaart kosten noch moeite in de strijd tegen de coronapandemie. In de praktijk vertellen mensen in armoede ons dat er bij de beslissingen en strategische communicatie weinig rekening met hen wordt gehouden. Dit heeft als gevolg dat de maatregelen soms moeilijk na te leven zi...

  Sinds het najaar van 2020 - zes maanden al - zijn we in overleg met alle stakeholders, overheden en virologen om de tweede heropstart van de brede cultuur- en evenementensector veilig en vlot te doen verlopen. De protocollen liggen klaar, alle tools zijn in gereedheid gebracht om verant...

  In theorie hebben vrouwen en mannen in België dezelfde rechten, in de praktijk is het een heel ander verhaal. Want vandaag blijkt dat: 1. Vrouwen 23,8% minder verdienen dan mannen op jaarbasis. 68% van de personen die aan het minimumloon werken, zijn vrouwen. De Wet van 1996, die de ...

Toename geweld op vrouwen met een beperking sinds COVID-19

  Vrouwen met een handicap vertegenwoordigen 19 procent van de vrouwelijke wereldbevolking (12 procent bij mannen een beperking). Desondanks wordt hun zorgelijke situatie onvoldoende onder de aandacht gebracht. Nochtans komt de kwetsbaarheid van deze vrouwen duidelijk tot uiting in bestaa...

Internationale vrouwendag vraagt aandacht voor grootste slachtoffers van de coronacrisis: vrouwen

  ACV Puls distributie zoekt oplossing in verhoging minimumlonen & voltijdse tewerkstelling ‘’Dat de lonen in de sector van de winkelbedienden erg laag zijn mag niemand nog verbazen maar vooral vrouwen zijn er door de coronacrisis op achteruitgegaan’’ weet Kristel Van Damme, sectorvera...

affiche 8 Maart Comité

  Het 8 Maart Comité, een feministische organisatie die bestaat uit medewerkers en studenten van de Universiteit Antwerpen, en het Masereelfonds, een maatschappijkritische sociaal-culturele organisatie, hebben samen een open brief gelanceerd als reactie op het nieuwe contract tussen de Un...

Load More