Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

  Het editoriaal 19 maart 2023: begin van een invasie die tot 20 jaar later en soeverein volk terroriseert zette de toon. Terwijl een andere invasie dood en vernieling zaait in Oekraïne en de oorlogsmisdaden daar terecht worden aangeklaagd, blijven de westerse media blind voor een nog gro...

Poetin en Xi

  Partnerschap zonder grenzen De Chinese president Xi Jinping heeft op woensdag 22 maart een driedaagse bezoek aan Rusland afgesloten. Beide landen ondertekenden verschillende overeenkomsten voor samenwerking op economisch, technologisch en cultureel gebied. Ze willen hun "partnerschap zon...

  Uit de ‘kerntakennota 2.0’ die nieuwswebsite Apache kon inkijken, blijkt dat de afdeling Green Office op de lijst staat met projecten die mogelijks geschrapt zullen worden vanwege besparingen. “Als de Raad van Bestuur dit goedkeurt, is het niet duidelijk hoe prominent duurzaamheid nog a...

  In 2015 kwam aan het licht dat heel wat dieselauto’s aanzienlijk meer vervuilden dan hun officiële testresultaten deden vermoeden. De auto’s bleken uitgerust met speciale software om tijdens de testen hun uitstoot tijdelijk te beperken - het begin van het Volkswagen-schandaal of “Dies...

  Voor de asielzoekers die sinds zondag 12 maart het toekomstige crisiscentrum bezetten is dit een grote overwinning. Eerder weigerden zij een aanbod tot noodopvang door het gewest omdat er geen garantie was dat deze opvang langer dan 28 dagen zou duren. De remediëringsprocedure van de vr...

  Het aantal Irakezen dat werd gedood is tussen 2003 en 2018 als gevolg van de illegale invasie van hun land ligt ergens tussen de 1,5 miljoen en 3,4 miljoen. Zoals over het algemeen het geval is met dergelijke statistische bereiken, ligt het werkelijke aantal gedode mensen waarschijnlijk ...

  De intentie van alle briefschrijvers in De tijd dringt – Brieven van Grootouders voor het Klimaat blijkt in de eerste plaats uit aanhef en ondertekening met plaats en datum, desgewenst in toekomst of verleden. Het blijkt ook uit vorm en inhoud, hoewel daar vanzelfsprekend een zeer gr...

  Nooit kwam de wereld dichter bij een kernoorlog dan op 27 oktober 1962. Het verhaal is bekend: om een fatale clash tussen de grootmachten te vermijden besloten toen zowel de Amerikaanse president John Kennedy als Sovjetleider Nikita Chroestsjov tot de-escalatie: de schepen met kernwapen...

  Het succes van de BoerBurger­Beweging in Nederland doet stof ­opwaaien. Ook bij ons zoekt menig analist een verklaring voor die ­proteststem. Volgens filosoof Glenn Deliège  (DS 18 maart) speelt de afkeer voor een zogeheten ‘geëmancipeerde elite’ daarbij een rol. Daarmee heeft de woorde...

  Lucas Catherine blijft aangenaam verrassen met telkens nieuwe verhalen en inzichten. De ‘art Nouveau’, de ‘nieuwe kunst’ die bij de kunstminnende leek vooral bekend is van de typische stijl van meerdere Brusselse gebouwen, was veel meer dan zomaar een ‘nieuwe’ kunstrichting.  We kijken e...

Load More