Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

  Vanaf de jaren 1960 tot aan de ondertekening van het vredesakkoord eind 2016 was het Colombiaans leger verwikkeld in een gewapend conflict met verschillende linkse guerrilla-groepen, waarvan de FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) de grootste was. Tegen 2016 had het decenni...

  Het gebeurt niet zo gauw dat een publicatie al van vóór het verschijnen zoveel deining veroorzaakt. ‘Extreemrechts’ van Vincent Scheltiens en Bruno Verlaeckt is er zo een. De twee auteurs vormen een sterk en niet evident duo. Vincent Scheltiens is historicus en postdoctoraal medewerker ...

Gezinsbond wil dat Vlaanderen Groeipakket fundamenteel verbetert voor alle gezinnen

  De evaluatie van het Groeipakket is klaar, het Agentschap Opgroeien heeft een lijvig document van 162 pagina's aan de Vlaamse regering bezorgd. Sommige journalisten konden het evaluatierapport ook al inkijken. De Gezinsbond en andere stakeholders werden - tot hun eigen verbazing - nie...

  “De afgelopen jaren werden in Egypte duizenden echte of vermeende critici van de overheid de mond gesnoerd door hen langdurig in voorlopige detentie te plaatsen zonder hen voor een rechter te brengen. Het gaat over journalisten, mensenrechtenverdedigers, advocaten, politieke opposanten,...

  Sinds meer dan een decennium waarschuwen een handvol voormalige Israëlische politici en VS-diplomaten – beide deel van wat een “industrie van het vredesproces” kan worden genoemd – dat zonder een tweestatenoplossing Israël het gevaar loopt een apartheidsregime te worden. De meest opv...

  “Vlaanderen zit pal in een natuurcrisis, onze waterkwaliteit gaat achteruit en we stikken in de stikstof. Dat bevestigde ook de Raad van Vergunningsbetwistingen onlangs met zijn zogenaamde stiksofarrest. Structurele hervormingen - zoals de afbouw van onze veestapel - zijn onvermijdelijk g...

  Uit een onderzoek dat Kif Kif vorig jaar uitvoerde in samenwerking met het European Network Against Racism (ENAR) blijkt dat verschillende politie-interventies die uitmondden in zwaar en fataal politiegeweld geen reacties waren op zware misdrijven, maar eerder op sociale problematieken,...

Tweede Brusselse babytheek opent binnenkort in Laken

  Amper 3 maanden nadat  “Brussel Helpt” het recordbedrag van 56.774 euro ophaalde, bereidt de tweede Brussels Babytheek zich voor op een opening eind maart in het Gemeenschapscentrum Nekkersdal in Laken. De opstart van de nieuwe Babytheek wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaa...

  Uit het onderzoek blijkt dat door de acute droogte van 2018 en 2019 72% van de zelfvoorzienende boeren in augustus 2019 in voedselonzekerheid verkeerde. In 2020, na het uitbreken van de pandemie en de doortocht van de tropische stormen Amanda en Cristobal en de orkanen Eta en Iota, vere...

  Systematische praktijk Hoewel pushbacks illegaal zijn volgens internationaal en Europees recht zijn ze vandaag een dagelijkse praktijk in de Europese Unie. Een nieuw rapport van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen brengt de pusbacks van de voorbije jaren in Griekenland, Hongarije, d...

Load More