Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

https://www.denktankminerva.be/
DenktankMinerva

Bio

Denktank Minerva is een denktank binnen de brede progressieve beweging. Via scherpe opinies en sterk onderbouwde studies wil de denktank een progressieve stem doen weerklinken in het maatschappelijk debat. De bedoeling is daarbij tweeledig: enerzijds bestaande denkwijzen tegen het licht houden, anderzijds aantonen dat er concrete, haalbare en wenselijke alternatieven zijn. In zijn werking wordt denktank Minerva gedreven door gelijkheid, solidariteit, democratie, vrijheid, duurzaamheid, rechtvaardigheid en internationale solidariteit.

Die bewering voedt een vermeend contrast tussen een dynamisch, innovatief en competitief “flexibel” model en een log, bureaucratisch, inert, “bemoeizuchtig” gereguleerd en “rigide” economie. Dat contrast wordt zo vaak herhaald door libertaire denkers dat het ondertussen bijna aanvaard is door het...

Kort gezegd komt het er volgens Ive Marx dus op neer dat onze arbeidsmarkt door het gebruik van algemeen bindende cao’s arbeid te duur maakt. Bedrijven de vrijheid gunnen om zelf te bepalen aan welke arbeids- en loonsvoorwaarden ze willen voldoen, maakt die arbeid goedkoper, en zal dus tot meer j...

Keuzes: 28 urenweek en extra verlof Ter herinnering, het akkoord bevatte twee grote tijdsgerelateerde keuzes. De meeste aandacht ging naar de zogenaamde ’28-urenweek’. Werknemers kregen via het akkoord de mogelijkheid om voor twee jaar 80% te gaan werken. Voor alle duidelijkheid, ze zouden dan o...

Load More