"In sommige landen heerst de oligarchie achter een façade van democratie". Foto: twitter @lopezobrador_
Toespraak - President Andrés Manuel López Obrador

President Mexico tot VS: “Democratie kan niet samengaan met oligarchie”

Op 29-30 maart 2023 organiseerde president Biden een virtuele Top van de Democratie. Mexicaans president Andrés Manuel López Obrador nam de gelegenheid te baat om, zonder zijn noorderbuurland bij naam te noemen, de VS te bekritiseren voor zijn façade van democratie, die ze aan de rest van de wereld wil opdringen.

donderdag 6 april 2023 16:25
Spread the love

 

Veel van de grote misdaden tegen de mensheid werden gepleegd in naam van God of in naam van de democratie. Daarom is het belangrijk terug te keren naar de oorspronkelijke en ware betekenis van het begrip ‘democratie’.

Aristoteles zei dat er drie goede en drie slechte regeringsvormen waren. Hij kwam tot de conclusie dat democratie de beste was – of de minst slechte – en hij betoogde dat democratie, net als de Griekse oorsprong van dat woord, bestond uit ‘de macht van het volk’.

In onze tijden bestaat er nog steeds een mengeling van oligarchie en democratie, of een gesimuleerde en bemiddelde democratie. Dat betekent dat in sommige landen de oligarchie heerst achter een façade van democratie.

Hoe kunnen wij bijvoorbeeld over democratie spreken als de elites domineren en niet de meerderheden? Hoe kunnen we van democratie spreken als er geen scheiding is tussen economische macht en politieke macht? Hoe kunnen we over democratie spreken als er de voorbije jaren sprake is geweest van de meest offensieve concentratie van rijkdom in enkele handen in de geschiedenis van de wereld?

Het vermogen van een minderheid is onbeperkt toegenomen, zonder enige morele zorg, terwijl een miljard mensen leven van minder dan een dollar per dag. Daarom moeten we steeds verder afstand nemen van de kratos [‘macht’ in het Grieks] zonder de demos [‘volk’ in het Grieks], van macht zonder het volk, en ervoor zorgen dat de centrale doelstelling van elke regering altijd het streven is naar geluk van het volk, naar een regering van het volk en voor het volk.

Vandaag is het meer dan ooit nodig om terug te keren naar onze basisprincipes.

In 1776 legde de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten het nastreven van geluk vast als een van de fundamentele rechten van het volk, en stipuleerde dat het waarborgen daarvan een van de overheidstaken is.

Het eerste artikel van de Franse grondwet van 1793 stelt dat het doel van de samenleving het algemeen geluk is.

Artikel 24 van onze Grondwet van Apatzingán van 1814 stelt dat het geluk van het volk en van iedere burger bestaat in het genot van gelijkheid, veiligheid, eigendom en vrijheid.

Het volledige behoud van deze rechten is het doel van het instituut van regeringen en de enige doelstelling van politieke verenigingen.

Daarom stellen wij dat we moeten streven naar meer gelijkheid om meer democratie te hebben.

Moge de democratie authentiek en echt zijn en moge gerechtigheid altijd zegevieren over macht!

Hartelijk dank.

 

Vertaling: Lode Vanoost

Volledige toespraak van Mexicaans president Andrés Manuel López Obrador (AMLO) op de Top voor de Democratie en Gelijkheid 2023 (5:02, Spaans, zonder ondertitels):

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!