Foto: Public Domain
Opinie - Gert Terny

Het fascisme komt terug steeds dichter bij

vrijdag 28 mei 2021 23:42
Spread the love

 

Sommige historici zullen het waarschijnlijk nog altijd ontkennen, maar het fascisme komt terug steeds dichter bij. Een aantal mensen die het destijds van nabij hebben meegemaakt, waaronder mijn schoonvader en een aantal vriendinnen die nu een pak in de negentig zijn, waarschuwden 20 jaar geleden reeds voor het feit dat de eerste tekenen terug de kop opstaken. Maar we bleven ‘zwarte zondag’ en soortgelijke kleurrijke feestdagen liever als alleenstaande feiten bestempelen. Het ging om een uiting van ongenoegen. Over niet begrepen worden.

En ik ben de eerste om dat te beamen. Sommige bewindvoerders hebben sindsdien ook bitter weinig ondernomen om die ontgoocheling en dat onbegrip te verhelpen.

Maar reeds van bij de eerste ‘zwarte zondag’ was er ook een harde kern van extreemrechts en fascisten aan de slag. En dat heeft men nooit voldoende ernstig genomen.

Als ik de vele commentaren op Facebook of onder krantenartikels lees, krijg ik soms de indruk dat er zelfs in onze contreien nooit degelijk onderwijs heeft bestaan. Zo sterk zijn de sociale media dus, dat met een zucht over Facebook honderdduizenden, zelfs miljoenen pagina’s bewezen kennis kunnen worden weggeblazen.

Luiheid en gemakzucht nemen het bij velen onder ons maar al te makkelijk over. We lezen iets dat liefst zo sensationeel mogelijk geschreven is – en dus meestal op riooljournalistiek neerkomt – en nemen niet de moeite om ook andere opinies te lezen. Afgaande op de sociale media en krantencommentaren, lijken we soms een bende wilden aan wie elke vorm van beschaving en educatie is voorbij gegaan.

We willen vooral meer van hetzelfde: makkelijk en voorgekauwd. Zelf niet moeten denken en alles ontdaan van elk grammetje logica. Men zou haast denken dat het genot van na te denken over de dingen ons totaal vreemd is.

De volgende stap wordt dan misschien dat het verboden wordt. En ook dan zullen velen er niet naar kraaien omdat ze er nooit toe in staat geweest zijn.

Extreemrechts speelt daar maar al te graag op in: ze verspreiden de grootste onzin en verklaren vervolgens dat wetenschappers, professoren, juristen en journalisten ‘linkse onruststokers en leugenaars’ zijn. Ze bestempelen de feiten van de wetenschap als ‘complottheorieën’ en zelfs sommige linkse intelligentsia volgen de gecamoufleerde marsorder van rechts. In de blinde waan dat ze links en progressief zijn. Zeker als in die verhalen met een beschuldigende vinger naar het kapitalisme en neo-liberalisme kan worden verwezen.

En daar treft de overheid inderdaad schuld: hoe komt het dat het nog steeds zo moeilijk is om een patent op te heffen? Hoe komt het dat in een ‘wereldcrisis’ een kleine elite nog steeds waanzinnig rijker wordt? Hoe komt het dat er nog steeds belastingsparadijzen bestaan en dat de enige visie waar de Nederlandse premier zich wél aan waagt het faciliteren van ‘legale’ fraude en diefstal van andere overheden is? Elke andere ‘visie’ is volgens hem werk voor opticiens ….

Hoe komt het dat miljoenen onrechtvaardigheden nog steeds niet de wereld zijn uitgeholpen? Daarvoor hebben we jullie immers verkozen. Of niet soms?

Sommige politici denken daar inderdaad anders over: zij zijn de mening toegedaan dat ze verkozen zijn om zoveel mogelijk achterpoortjes voor een financiële elite te creëren, opdat we die vooral nooit ongestraft of zonder voor idioot versleten te worden ‘ corrupt’ mogen noemen.

Wat men vaak niet weet, is dat de extreemrechtse partijen vaak de grootste slippendragers zijn van die kapitalistische excessen. Dat was zo tijdens de wereldoorlogen waar bedrijven als IBM, Ford, Volkswagen, Krupp, Mercedes en Coca-Cola om er slechts enkele te noemen, op zijn minst een januskop vertoonden.

En ook nu zijn het de extreemrechtse partijen die zich op Europees vlak keer op keer verzetten tegen betere werk- en loonomstandigheden voor de arbeiders en zijn het niet zelden industriebonzen en havenbaronnen die rechts en extreemrechts al dan niet rechtstreeks financieren.

Alles wat ik de voorbije dagen, weken, maanden, zelfs jaren gelezen heb, maakt me vaak intriest. Gelukkig heb ik een dubieuze inborst: melancholie en optimisme reiken er elkaar de hand.

Maar ik heb zo mijn overtuigingen: als je de mening bent toegedaan dat een dokter mag worden neergeknald omdat hij of zij dag en nacht aan een degelijk corona-beleid werkt, dan mag je wat mij betreft een tijdje de cel in om daar even rustig na te denken. (Om die reden blijf ik ook oproepen dat zo veel mogelijk mensen plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs bij de politie zullen aangeven.)

Maar vooral: dan raak je me in het diepst van mijn ziel, in mijn rechtvaardigheidsgevoel, in datgene waarvoor ik me nog steeds voor mensen wil inzetten. Al is het dan op mijn eigen, beperkte manier.

Maar anderzijds blijf ik het betreuren dat we zien dat rechts en extreemrechts steeds groter worden en actief de verdomming en verwildering van de mensheid in de hand werken en dat we er als linkse mensen niet in slagen elkaar de hand te reiken en een sterk front te vormen.

Als we het nu niet doen – zelfs op internationaal vlak – is het bij de volgende verkiezingen te laat. En dan zullen we het niet geweten hebben??? Verdomd wel!

Laat ons eindelijk onszelf eens overstijgen! Het viel ook weer op in de Facebook-groep ‘één voor Jürgen’ … We zouden haast gaan geloven dat 20.000 Vlamingen het eens zijn met Jürgen.

In de groep zitten behalve een aantal gefrustreerde en teleurgestelde mensen die door corona zonder werk kwamen te zitten, ook heel veel Nederlandse anti-vaxxers: de overheid zou één grote genocidaire instelling zijn.

Sommige mensen konden het niet nalaten op te roepen dokters te vermoorden. Ik hoop dan ook dat de politie die mensen liever vandaag dan morgen oppakt en aan een grondig verhoor onderwerpt, zodat ze in de cel of desnoods bij de Broeders Alexianen even rustig kunnen mediteren. Bitter weinig mensen in die Facebook-groep lijken echter op de hoogte van de extreemrechtse en fascistische krachten die er achter schuilen.

Maar ook het falen van het militaire apparaat: hoe komt het dat wereldwijd militairen die de grootste gruwelen hebben gezien, nog steeds niet beter worden opgevangen? Dit alles roept zo veel vragen op en toont aan dat er nog zo veel werk te doen valt.

Maar wat dit nooit mag zijn: een excuus! Jürgen was al jarenlang lid van meerdere extreemrechtse organisaties. Jürgen was ook bevriend met de ex-militair Tomas Boutens, die Abou Jahjah en Filip De Winter wou vermoorden, niet omdat hij deze heerschappen zo haatte, maar omdat hij in België een burgeroorlog wou ontketenen. Op de poging tot het ontketenen van een burgeroorlog staat in België dus 5 jaar cel. Daarna mag je op elk terrasje en op elke Facebookpagina verder je onzin verspreiden.

Als we zien dat in Nederland Thierry Baudet ongestraft weg komt met nazistische uitspraken en dat in Frankrijk meer dan 1.000 hooggeplaatste (ex-)militairen, met de steun van Marine Le Pen, dreigen met een coup indien o.a. racisme niet worden toegelaten, moeten we concluderen dat er iets grondig fout loopt in onze maatschappij en dat allerlei instellingen, gaande van het parlement over het leger en de politie tot … grondig moeten onderzocht worden.

Ook al laat mijn gezondheid vaak zwaar te wensen over: ik wil me daarvoor blijven inzetten. Als ik het niet zou doen, zou dat betekenen dat ik geloof dat de mensheid werkelijk door en door slecht is. En dat weiger ik nog steeds te geloven.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!