Bron: 8 Maart Comité
Opinie - 8 Maart Comité

Wat leverden de acties van 8 Maart Comité op UAntwerpen voor schoonmaakpersoneel op?

Op dinsdag 9 maart 2021 had een afvaardiging van het 8 Maart Comité, de studenten, de vakbonden van de schoonmakers en de vakbonden van het universiteitspersoneel een overleg met het universiteitsbestuur. Dit overleg kwam er naar aanleiding van de breed gesteunde petities van het 8 Maart Comité en van de studenten en de geslaagde actie met schoonmakers, studenten en personeelsleden op de Internationale Vrouwendag aan het rectoraat. Het gesprek verliep ernstig, maar we blijven kritisch ten aanzien van de stappen die onze instelling nu zal ondernemen.

vrijdag 12 maart 2021 22:28
Spread the love

 

Actievoeren helpt, maar we zijn er nog niet

De breed-gedragen steun aan de petities hebben het universiteitsbestuur geconfronteerd met de realiteit van de ongewenste sociale effecten van het nieuwe schoonmaakcontract. Het heeft haar ertoe aangezet om de uitvoering van het contract nauwgezet op te volgen en ze heeft de intentie geuit om hierbij te overleggen met de vakverenigingen van de schoonmakers. De acties hebben dit alvast verwezenlijkt.

We betreuren wel erg dat het universiteitsbestuur op dit moment bij de beslissing tot besparen blijft. Hoewel ze beweert dat “het schoonmaakpersoneel er niet op zal achteruitgaan” en ze de intentie uit ISS te vragen om voltijdse contracten te proberen behouden, blijft het zeer onduidelijk hoe dit zich zal manifesteren en wil ze hierover geen garanties geven. Het 8 Maart Comité moedigt alvast de ondertekenaars van de petitie aan om dit mee op te volgen, en ons te laten weten wanneer ze weet hebben van situaties waar de effecten wel negatief zijn. We blijven kritisch ten aanzien van de sociale clausules in het huidige contract en volgen samen met de vakbonden de zaak van nabij op.

Het fundamentele debat wordt geopend

Het universiteitsbestuur zegt bereid te zijn om het fundamentele debat te voeren over de kwestie van insourcing versus outsourcing. We kijken uit naar het concrete voorstel van rector Van Goethem hoe dit debat zal worden aangevat en hopen dat de expertise aanwezig aan onze instelling hierin ten volle zal benut worden om zo alle pistes ten gronde te onderzoeken. We zullen hierin niet nalaten om insourcing als oplossing van dit probleem uit te werken, zoals we beloven in onze petitie.

We hopen van harte dat dit debat in alle openheid en met het betrekken van alle geledingen van de universiteit gevoerd kan worden. De universiteit heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van alle medewerkers op haar campus, of ze nu direct of indirect tewerkgesteld zijn. We roepen alle ondertekenaars van de petitie ook op om aan dit debat deel te nemen en niet na te laten de universiteit via verschillende overlegorganen ter verantwoording te roepen wanneer ze het debat niet opstart.

Expertise van de instelling blijft te weinig gebruikt

Naar aanleiding van de petitie hebben heel wat academici met relevante expertise ons het voorstel gedaan om de universiteit bij te staan bij het nemen van concrete beslissingen met betrekking tot bedrijfsvoering. De universiteit wenste voorlopig echter niet op dit aanbod in te gaan.

Het 8 Maart Comité zal de desbetreffende academici daarom contacteren om concrete voorstellen te doen over hoe de bedrijfsvoering anders kan verlopen, zodat ze meer in lijn ligt met de kernwaarden van onze instelling. Deze concrete discussies zullen onderwerp van debat blijven en we hopen dat de universiteit ze in alle openheid zal overwegen.

Dit was nog maar stap 1

Meer dan 1.000 personeelsleden en 3.000 studenten gaven hun steun aan de petities en dit heeft haar effect niet gemist, maar we zijn er nog niet. Zolang de universiteit vasthoudt aan haar beslissing tot besparen op de schoonmakers en geen werk maakt van structurele vooruitgang van werkomstandigheden, zullen acties als deze nodig blijven, en zal het 8 Maart Comité deze zaak niet loslaten. We roepen daarom alle ondertekenaars van de petitie op om:

  1. Waakzaam te blijven voor de ontwikkelingen van dit dossier en eventueel het 8 Maart Comité op de hoogte brengen van situaties waarin schoonmakers wel achteruitgaan.
  2. Aan te sluiten bij het 8 Maart Comité of de betrokken studentenorganisaties om de druk op lange termijn hoog te houden.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!